0 800 400 940
лабораторія зараз працює
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Аналіз крові
Загальний аналіз крові (CBC)
Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
Мікроскопія мазка крові (морфологія еритроцитів, підрахунок лейкоцитарної формули)
Визначення ШОЕ (ESR)
Визначення ретикулоцитів (Retic)
Визначення групи крові та резус-фактора
Визначення антитіл до еритроцитів за системою Резус (Антирезусні антитіла)
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 (Антитіла за системою AB0)
1.2. Аналіз сечі
Загальний аналіз сечі
Аналіз сечі по Нечипоренко
Амілаза в разовій порції сечі (кількісне визначення)
Амілаза добової сечі (кількісне визначення)
Білок в разовій порції сечі (кількісне визначення)
Білок добової сечі (кількісне визначення)
Глюкоза в разовій порції сечі (кількісне визначення)
Глюкоза добової сечі (кількісне визначення)
Кетони в разовій порції сечі (напівкількісне визначення)
Креатинін добової сечі (кількісне визначення)
Мікроальбумін в разовій порції сечі (кількісне визначення)
Мікроальбумін добової сечі (кількісне визначення)
Кортизол добової сечі
Сечова кислота добової сечі
Співвідношення мікроальбумін/креатинін у разовій порції сечі
Співвідношення мікроальбумін/креатинін добової сечі
Мікроальбумін-креатинінове співвідношення та сечова кислота в добовій сечі
Бета-2-мікроглобулін сечі 
Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотиків
1.3. Аналіз калу
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз та встановлення чутливості до антимікробних препаратів
Аналіз калу на виявлення гельмінтів та найпростіших 
Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій
Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій
Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій
Виявлення аденовірусу та ротавірусу в зразках фекалій
Виявлення прихованої крові в фекаліях (гемоглобіну та трансферину)
1.4. Аналіз інших біологічних матеріалів
Мікроскопія урогенітального мазка
Мікроскопія секрету простати
Цитологічне дослідження мазка з шийки матки
ПАП-тест методом рідинної цитології
Спермограма
Посткоїтальний тест
Загальний аналіз ліквору
Визначення білка в лікворі
Визначення глюкози в лікворі
Аналіз зішкрібу на ентеробіоз
Назоцитограма
Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex
Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань шкіри, нігтів, волосся
Бактеріологічне дослідження (дві локалізації) та встановлення чутливості до антимікробних препаратів
Бактеріологічне дослідження  (дві локалізації)  та встановлення чутливості до антимікробних препаратів
Бактеріологічне дослідження  ліквору та встановлення чутливості до антимікробних препаратів
ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (14 типів, кількісне визначення)
Класичний ПАП-тест з бактеріоскопією
Класичний ПАП-тест
Мікроскопія у/г мазка
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ
Коагулограма: ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, фібриноген
Комплексне дослідження гемостазу: ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, фібриноген, Д-димер
Протромбіновий тест та МНО (протромбіновий час у сек, % протромбіну, INR)Активований частковий тромбопластиновий час – АЧТЧ (APTT)
Тромбіновий час – ТЧ (ТТ)
Фібриноген (Fbg)
Д-димер
Вовчаковий антикоагулянт
3. ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
Комплексне дослідження «Тромбофілії»: гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM 
Комплексне дослідження «Діагностика тромбофілій, поліморфізм генів» (метод ПЛР): Лейденська мутація фактора V зсідання крові (FVL), Мутація фактора II протромбіну G20210A (FII), Поліморфізм 455 G/A гена FGB фактора I згортання крові (фібриноген), поліморфізм 807 C/T гена ITGA2 Тробоцитарний рецептор колагену, поліморфізм 1565 T/C гена ITGB3 Тромбоцитарний рецептор фібриногену, поліморфізм 675 5G/4G гена PAI-1 Інгібітор активатора плазміногену-1
Комплексне дослідження гемостазу: ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, фібриноген, Д-димер
Антитіла класу IgG  до фосфоліпідів
Антитіла класу IgМ  до фосфоліпідів
Антитіла класу IgG та IgМ до фосфоліпідів
4. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ
4.1. Комплексні обстеження
Печінкові проби: білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний, альбумін, ГГТ, ЛФ
Ниркові проби: креатинін, сечовина, сечова кислота
Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності
Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий)
Комплексне біохімічне обстеження, 10 параметрів: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, білок загальний, сечовина, креатинін, холестерин, глюкоза, амілаза, сечова кислота   
Комплексне біохімічне обстеження, 15 параметрів: печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, амілаза, холестерин, тригліцериди
Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О
Протеїнограма (білкові фракції) 
Діагностика порушень вуглеводного обміну: глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид
Електроліти крові: Na, K, Cl
Комплексне обстеження на анемії: фолієва кислота, вітамін В12, залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки, феритин, трансферин
Визначення кардіо-васкулярного ризику: тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гомоцистеїн
Діагностика гострого коронарного синдрому: КФК-МВ, тропонiн I (кiлькісно), С-реактивний протеїн, Д-димер
Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові
4.2. Ферменти
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Амілаза загальна
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)
Креатинкіназа загальна (КФК)
Креатинкіназа MB фракція (КФК-MB)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Ліпаза
Лужна фосфатаза (ЛФ)
4.3. Показники білкового, азотистого, пігментного, ліпідного обміну
Альбумін
Білок загальний
Сечовина
Креатинін
Кліренс креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації
Сечова кислота
Білірубін загальний
Білірубін прямий
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
Тригліцериди
Холестерин
Аполіпротеїн - А1
Церулоплазмін
4.4. Показники вуглеводного обміну
Глікозильований гемоглобін 
Глюкоза
Глюкозо-толерантний тест
Індекс НОМА
Інсулін
С-пептид
4.5. Показники водно-сольового, мінерального обміну
Електроліти крові: Na, K, Cl
Залізо
Кальцій загальний
Кальцій іонізований
Магній
Церулоплазмін
Фосфор
4.6. Вітаміни
Вітамін D (25-Hydroxyvitamin D)
Фолієва кислота (Вітамін B9)
Ціанокобаламін (Вітамін В12)
4.7. Білки гострої фази запалення
Прокальцитонін (термінове виконання)
С-реактивний білок (СРБ), ультрачутливий метод (кількісне визначення)
4.8. Діагностика та моніторинг анемій
Комплексне обстеження на анемії: фолієва кислота, вітамін В12, залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки, феритин, трансферин
Ціанокобаламін (Вітамін В12)
Залізо
Залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС)
Сатурація трансферину залізом (залізо, ЗЗЗС, сатурація %)
Трансферин
Феритин
Фолієва кислота (Вітамін B9)
4.9. Маркери серцево-судинних захворювань
Визначення кардіо-васкулярного ризику: тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гомоцистеїн
Діагностика гострого коронарного синдрому: КФК-МВ, тропонiн I (кiлькісно), С-реактивний протеїн, Д-димер
Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення
Гомоцистеїн
Д-димер
Креатинкіназа MB фракція (КФК-MB)
Креатинкіназа загальна (КФК)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення
С-реактивний білок (СРБ), кількісне визначення, ультрачутливий метод
Тропонін І (кількісне визначення)
5. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ТА РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О
Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові
Комплексне дослідження «Діагностика ревматоїдного артриту»: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду, антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення)
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення)
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визначення)
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (anti CCP)
Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA)
Виявлення антигену HLA-B 27
ANA-комплекс (методом IFT)
ЦІК (Циркулюючі імунні комплекси)
ANА-комплекс (методом IFT)
ЦІК (Циркулюючі імунні  комплекси)
ANA-профіль, кількісне визначення антитіл (16 показників):  Ig G до Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA - M2, LC-1, LKM - 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP
AT IgG до двоспіральної ДНК (ADNA-2) (ds-DNA), кількісне визначення
Антинуклеарні антитіла (ANA)
Антитіла до мітохондрій AMA-M2 (AMA-M2), кількісне визначення
6. ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
Виявлення антитіл до гліадину, антитіла IgA
Виявлення антитіл до гліадину, антитіла IgG
Виявлення антитіл до гліадину, Ig G та Ig A
Виявлення антитіл до трансглютамінази, Ig A
Виявлення антитіл до трансглютамінази, Ig G
Виявлення антитіл до трансглютамінази, Ig G та Ig A
7. ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові
Імуноглобулін Е загальний (IgE)
Імуноглобулін А сироватковий (IgA)
Імуноглобулін G сироватковий (IgG)
Імуноглобулін M сироватковий (IgM)
8. МОНІТОРИНГ ЛІКІВ У КРОВІ
Карбамазепін
Вальпроєва кислота
9. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ
9.1. Діагностика функціонального стану репродуктивної системи
Контроль першої фази менструального циклу: пролактин, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, естрадіол
Контроль другої фази менструального циклу: пролактин, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, прогестерон
Діагностика гіперпролактинемії: тиреотропний гормон, вільний тироксин, пролактин
Оцінка оваріального резерву: антимюлерів гормон, фолікулостимулюючий гормон
Антимюлерів гормон (АМГ)
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
Естрадіол
Прогестерон
Пролактин
Тестостерон загальний
Тестостерон вільний
Індекс вільного андрогену (тестостерону)
Дигідротестостерон  
Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний) 
Дегідроепіандростерон (DHEA)
Секс-зв’язуючий глобулін 
Інгібін В
Макропролактин (Macroprolactin)
9.2. Пренатальна діагностика 
PRISCA I — Пренатальний скринінг I триместру вагітності: ПаПП-А, вільний бета-ХГЛ, розрахунок ризиків
PRISCA II — Пренатальний скринінг IІ триместру вагітності: АФП, ХГЛ загальний, вільний естріол, розрахунок ризиків
Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний)
Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (вільний бета-ХГЛ)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
Естріол вільний
ПАПП-А (РАРР-А)
Плацентарний лактоген
Плацентарний фактор росту (PLGF)
Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка)
9.3. Діагностика захворювань щитоподібної залози
Діагностика функц. стану щитоподібної залози: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний
Діагностика аутоімунних порушень щитоподібної залози: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТ-ПО, АТ-ТГ
Комплексне дослідження щитоподібної залози: T3 загальний; T4 загальний; ТТГ; ATПO; АТТГ; T4 вільний; T3 вільний; Рецептори ТТГ, антитіла IgG
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
Тироксин вільний (Т4 вільний)
Трийодтиронін загальний (Т3)
Тироксин загальний (Т4)
Тиреотропний гормон (ТТГ)
Тиреоглобулін
Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО)
Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ)
Антитіла до рецепторів ТТГ
Кальцитонін
Еритропоетин
9.4. Діагностика функціонального стану наднирників та гіпофізу
Кортизол крові (ранковий або вечірній)
Кортизол добової сечі
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ)
Дегідроепіандростерон (DHEA)
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
Соматотропний гормон (СТГ)
Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)
Альдостерон
Метанефрини загальні (у добовій сечі)
9.5. Фосфорно-кальцієвий обмін
Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, кальцій, кальцій іонізований, фосфор, вітамін D (25(OH)D)
Паратгормон
Кальцитонін
Кальцій загальний
Кальцій іонізований
Фосфор
Вітамін D (25-Hydroxyvitamin D)
10. ОНКОМАРКЕРИ
Комплексне дослідження передміхурової залози: fPSA, tPSA, індекс вільного PSA
Бета-2-мікроглобулін 
Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний)
Альфа-фетопротеїн (АФП)
CA 125
HE 4
Індекс ROMA — визначення ризику злоякісності (CA 125 та HE 4)
CA 15-3
CA 19-9
Раково-ембріональний антиген (CEA)
Простат-специфічний антиген загальний (tPSA)
Простат-специфічний антиген вільний (fPSA)
Кальцитонін
CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)
CA 72-4   
CA 242 (Онкомаркер ШКТ)
Нейроенолаза (NSE )
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
Остеокальцин
11. ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
11.1. Бореліоз (хвороба Лайма)
Діагностика бореліозу (хвороби Лайма): антитіла класів IgM та IgG до Borrelia burgdorferi
Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi
Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi
11.2. Вірусні гепатити
Комплексне дослідження «Гепатити А, В, С»: HBsAg, антитіла  Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HCV total, Anti-HAV IgМ
Первинна діагностика вірусних гепатитів: печінкові проби (8 біохімічних  показників), HBsAg, антитіла  Anti-HBc total, Anti-HCV total, Anti-HAV IgМ 11.2.1. Вірусний гепатит А
Anti-HAV IgМ – антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А
11.2.2. Вірусний гепатит B
HBsAg – поверхневий антиген вірусу гепатиту В, скринінгове дослідження
Anti-HBs – антитіла до поверхневого антигену вірусу гепатиту В, кількісне визначення
Anti-HBc IgM – антитіла класу IgM до корівського антигену вірусу гепатиту В
Anti-HBc total – антитіла сумарні до корівського антигену вірусу гепатиту В
HBeAg – e-антиген вірусу гепатиту В
Аnti-HBe total – антитіла сумарні до e-антигену вірусу гепатиту В
ДНК ВГB (HBV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
ДНК ВГB (HBV DNA), кількісне визначення (метод ПЛР)
11.2.3. Вірусний гепатит С
Anti-HCV total – антитіла сумарні до вірусу гепатиту C, скринінгове дослідження
Anti-HCV core, NS3, NS4, NS5 – антитіла до серцевинного (core) та оболонкових антигенів (NS3, NS4, NS5) вірусу гепатиту C, підтверджуюче дослідження
РНК ВГС (HCV RNA), якісне визначення (метод ПЛР)
РНК ВГС (HCV RNA), кількісне визначення (метод ПЛР)
РНК ВГС (HCV RNA genotype), визначення генотипу (метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3, ін.)
11.2.4. Вірусний гепатит Дельта
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту D (HDV IgG)
РНК ВГD (HDV RNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.2.5. Вірусний гепатит G
РНК ВГG (HGV RNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.2.6. Вірусний гепатит TTV
ДНК ВГTTV (HTTVV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.3. TORCH-інфекції
Діагностика TORCH-інфекцій, антитіла класу IgG до: токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи
Діагностика TORCH-інфекцій, антитіла класу IgМ до: токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи
Комплексна діагностика TORCH-інфекцій: антитіла класів IgМ та IgG до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи11.3.1. Цитомегаловірус
Антитіла класу IgM до ЦМВ (CMV, IgM )
Антитіла класу IgG до ЦМВ (CMV, IgG )
Авідність антитіл IgG до ЦМВ (CMV)
ДНК ЦМВ (CMV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.3.2. Віруси простого герпесy 1 та 2 типів
Антитіла класу IgМ ВПГ 1, 2 (HSV 1/2, IgМ)
Антитіла класу IgG ВПГ 1, 2 (HSV 1/2, IgG)
Авідність антитіл IgG ВПГ 2 (HSV 2)
ДНК ВПГ 1, 2 (HSV 1, 2 DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.3.3. Вірус Епштейна-Барр
Антитіла класу IgM до капсидного антигену ЕБВ (VCA IgM)
Антитіла класу IgG до капсидного антигену ЕБВ (VCA IgG )
ДНК ЕБВ (EBV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
ДНК ЕБВ (EBV DNA), кількісне визначення (метод ПЛР)
11.3.4. Токсоплазма
Антитіла класу IgM до токсоплазми (ТОХО IgM)
Антитіла класу IgG до токсоплазми (ТОХО IgG )
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii)
ДНК токсоплазми (TOXO DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.3.5. Краснуха
Антитіла класу IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM)
Антитіла класу IgG до вірусу краснухи  (Rubella IgG )
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella)
11.4. Гельмінти
Діагностика гельмінтозів: IgG до Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій
Діагностика гельмінтозів розширена: IgG до Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій, IgG до Opisthorchis felineus, IgG до Trichinella spiralis, IgG до Echinococcus granulosus
Антитіла класу IgG до Ascaris lumbricoides
Антитіла класу IgG до Toxocara canis
Антитіла сумарні до лямблій
Антитіла класу IgG до Echinococcus granulosus
Антитіла класу IgG до Trichinella spiralis
Антитіла класу IgG до Opisthorchis felineus
11.5. Урогенітальні інфекції
Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення)
Pозширене обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species (parvum + urealyticum), Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)
Скринінгове дослідження біоценозу урогенітального тракту – Фемофлор скрін: загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus (метод ПЛР, якісне визначення)
Дослідження біоценозу урогенітального тракту – Фемофлор 16: заг. бак. маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp. / Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp., Megasphaera spp. / Veilonella spp. / Dialister spp., Lachnobacterium spp. / Clostridium spp., Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp. (метод ПЛР, к-не визнач.)
Скринінгове дослідження біоценозу в чоловіків – Андрофлор скрін: Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corinebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Eubacterium spp., Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення)
Дослідження біоценозу в чоловіків — Андрофлор: Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corinebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Megasphera spp., Veillonella spp., Dialister spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp., Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, кількісне визначення)11.5.1. Сифіліс
Антитіла класу до збудника сифілісу IgM (T.pallidum, IgM)
Антитіла сумарні  до збудника сифілісу (T.pallidum, Ig total)
11.5.2. Хламідія
Антитіла класу IgA до хламідії (Chlamydia trachomatis, IgA)
Антитіла класу IgG до хламідії (Chlamydia trachomatis, IgG)
ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення)
11.5.3. Мікоплазма / Уреаплазма
ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum (метод ПЛР, якісне визначення)
ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, якісне визначення)
ДНК Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення)
11.5.4. Трихомонади
ДНК Trichomonas vaginalis (метод ПЛР, якісне визначення)
11.5.5. Гонорея
ДНК Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)
11.5.6. Папіломавірус
ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику, 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 (метод ПЛР, якісне визначення)
ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику, 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 (метод ПЛР, кількісне визначення)
11.5.7. Генітальний герпес
ДНК ВПГ 1, 2 (HSV 1, 2 DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
11.6. Інші інфекції
Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину
Виявлення антигенів віруса грипу А та В
Антитіла класу IgM до вірусу кору (Measles viruses)
Антитіла класу IgG до вірусу кору (Measles viruses)
Антитіла класу IgM до збудника коклюшу (Bordetella pertussis)
Антитіла класу IgG до збудника коклюшу (Bordetella pertussis)
Виявлення антитіл до ВІЛ* (із застосуванням  швидких тестів, 1-2 доби)
Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori ДНК віруса герпеса 3 типу якісне визначення (метод ПЛР)
Квантифероновий тест
Сумарні антитіла до бактерії роду Brucella
Антитіла класу IgМ до бактерії роду Brucella
Діагностика бруцельозу
Виявлення вірусів грипу А та В адено- та респіраторно-синцитіального вірусів
11.7. COVID-19
Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 (експрес-тест)
Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА)
Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА)
ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) - виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ПЛР)
Комплекс серологічних маркерів коронавірусної хвороби (COVID-19), метод ІФА
12. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
12.1. Специфічні IgE до мультиалергенів (алергопанелі)
Скринінгове дослідження, IgE до алергенів пліснявих грибків: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis
Скринінгове дослідження, IgE до кліщових алергенів: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis
Скринінгове дослідження, IgE до алергенів епідермісу та шерсті тварин: кішка, собака, миша, щур
Скринінгове дослідження, IgE до алергенів свійських тварин: кінь, корова, пір’я гуски, курки
Скринінгове дослідження, IgE  до алергенів пір’я: гуски, качки, курки, індички
Скринінгове дослідження, IgE до зернових алергенів: пшениця, гречка, кукурудза, овес, кунжут
Скринінгове дослідження, IgE до овочевих алергенів: картопля, помідор, морква, часник, гірчиця
Скринінгове дослідження, IgE до фруктово-ягідних алергенів: яблуко, апель­син, банан, персик
Комплекс скринінгових досліджень, IgE до харчових білкових алергенів: глютен, молоко цільне, яєчний білок, рис, борошно пшеничне, соєвий білок, арахіс
Комплекс скринінгових досліджень, IgE до алергенів пилку дерев: вільха, береза, ліщина, горіх волоський, дуб, верба, клен, в’яз, тополя
Комплекс скринінгових досліджень, IgE до алергенів пилку трав: амброзія, полин, подорожник, лобода, японський кедр, пирій, тимофіївка
Комплекс скринінгових досліджень, IgE до побутових алергенів: домашній пил – Green labs., Japan, Hollister-Stier; кліщі – Dermatophagoides farinae та pteronyssinus; тарган
Комплекс досліджень «Інгаляційна алергопанель»: пилок берези, вільхи, ліщини, дуба, тимофіївки лучної, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника; кліщі домашнього пилу (D.pteronyssinus, D.farinae); епітелій собаки, кішки, коня, морської свинки, хом’яка, кролика; грибки цвілі та плісняви (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata)
Комплекс досліджень «Харчова алергопанель»: гречка, арахіс, какао, голландський сир, помідор, картопля, скумбрія, тунець, тріска, лосось, свинина, курятина, яловичина, суміш цитрусових (лимон, апельсин, мандарин, лайм), дріжджова випічка, пшеничне та ячмінне борошно, рис, часник, каштан їстівний
Комплекс досліджень «Загальна (змішана) алергопанель»: арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшенична мука, пилок берези бородавчатої, лучна тимофіївка, пилок полину, кліщі (D.рteronyssinus, D.farinae), епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня; грибки цвілі та плісняви (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum)
12.2. Молекулярна алергодіагностика
Фадіатоп дитячий, скринінг змішаної (харчової та інгаляційної) алергії («Phadiatop infant») 
Фадіатоп, скринінг інгаляційної алергії («Phadiatop»)
Фадіатоп, скринінг харчової алергії (білок яйця, молоко, риба, пшениця, арахіс, соя)
13. ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА (швидкі тести)
Виявлення прихованої крові в фекаліях (гемоглобіну та трансферину)
Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій
Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій
Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій
Виявлення аденовірусу та ротавірусу у зразках фекалій
Виявлення антигенів стрептококу групи А
Виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (AntiHАV IgM)
Виявлення HBsAg вірусу гепатиту B
Виявлення маркерів вірусного гепатиту В (HBsAg, AntiHBs, AntiHBcore, HBeAg, AntiHBe)
Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (AntiHCV)
Виявлення антитіл до збудника сифілісу – блідої трепонеми (Treponema pallidum)
Комплексне дослідження на 4 інфекції: ВІЛ 1/2, гепатит С, гепатит В, сифіліс
Виявлення тропоніну І у цільній крові  (якісно)


Результати дослідження можна отримати:
• у свого лікуючого лікаря, який призначив вказані в бланку замовлення обстеження;
• у закладі, де проводився відбір зразків біологічного матеріалу, при пред’явленні бланку замовлення обстеження;
• електронною поштою, якщо ви вказали електронну адресу при оформленні замовлення*;
• на сайті onelab.com.ua в закладці «Результати онлайн» або в особистому кабінеті (треба вказати номер бланку замовлення обстеження);
* у такому разі діагностичний центр ТОВ «Ван Лаб» не несе відповідальність за конфіденційність надісланої інформації та подальший захист персональних даних

ТОВ «Ван Лаб»
вул. Українська, 16 В
м.Ужгород, 88012

тел. (068) 01 991 40
(050) 01 999 40
0 800 400 940

Графік роботи:
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Сб: 8:00 - 17:00
Нд: вихідний