0 800 400 940
лабораторія зараз працює
0 800 400 940
лабораторія зараз працює
 • 1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • 1.1. Аналіз крові
   • Загальний аналіз крові (CBC) Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR) Мікроскопія мазка крові (морфологія еритроцитів, підрахунок лейкоцитарної формули) Визначення ШОЕ (ESR) Визначення ретикулоцитів (Retic) Визначення групи крові та резус-фактора Визначення антитіл до еритроцитів за системою Резус (антирезусні антитіла) Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 (антитіла за системою AB0)
  • 1.2. Аналіз сечі
   • Загальний аналіз сечі Аналіз сечі по Нечипоренко Амілаза в разовій порції сечі (кількісне визначення) Амілаза добової сечі (кількісне визначення) Білок в разовій порції сечі (кількісне визначення) Білок добової сечі (кількісне визначення) Глюкоза в разовій порції сечі (кількісне визначення) Глюкоза добової сечі (кількісне визначення) Кетони в разовій порції сечі (напівкількісне визначення) Креатинін добової сечі (кількісне визначення) Мікроальбумін в разовій порції сечі (кількісне визначення) Мікроальбумін добової сечі (кількісне визначення) Кортизол добової сечі Сечова кислота добової сечі Співвідношення мікроальбуміну та креатиніну в разовій порції сечі Співвідношення мікроальбуміну та креатиніну в добовій сечі Мікроальбумін-креатинінове співвідношення та сечова кислота в добовій сечі Бета-2-мікроглобулін сечі Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотиків Електроліти сечі
  • 1.3. Аналіз калу
   • Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз Виявлення гельмінтів та найпростіших Виявлення антигенів Helicobacter pylori Виявлення антигенів лямблій Виявлення антигенів сальмонел (S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis antigens) Виявлення адено- та ротавірусу Виявлення прихованої крові Кальпротектин Виявлення антигенів Clostridium difficile в калі (експрес-тест)
  • 1.4. Аналіз інших біологічних матеріалів
   • Мікроскопія урогенітального мазка Мікроскопія секрету простати Цитологічне дослідження ПАП-тест методом рідинної цитології ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на вірус папіломи людини високого канцерогенного ризику (14 типів, кількісне визначення) Класичний ПАП-тест Класичний ПАП-тест з бактеріоскопією Спермограма Посткоїтальний тест Загальний аналіз ліквору Визначення білка в лікворі Визначення глюкози в лікворі Аналіз зішкрібу на ентеробіоз Назоцитограма Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань шкіри, нігтів, волосся Бактеріологічне дослідження та встановлення чутливості до антимікробних препаратів
 • 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОСТАЗУ, ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
  • Коагулограма: ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, фібриноген Комплексне дослідження гемостазу: ПЧ, МНС, АЧТЧ, TЧ, фібриноген, Д-димер Протромбіновий тест та МНО (протромбіновий час у сек., % протромбіну, INR) Активований частковий тромбопластиновий час – АЧТЧ (APTT) Тромбіновий час – ТЧ (ТТ) Фібриноген (Fbg) Д-димер Вовчаковий антикоагулянт Комплексне дослідження «Тромбофілії»: гомоцистеїн, вовчаковий антикоагулянт, антифосфоліпідні антитіла IgG та IgM Комплексне дослідження «Діагностика тромбофілій, поліморфізм генів» (метод ПЛР): Лейденська мутація фактора V зсідання крові (FVL), мутація фактора II протромбіну G20210A (FII), поліморфізм 455 G/A гена FGB фактора I згортання крові (фібриноген), поліморфізм 807 C/T гена ITGA2 тробоцитарний рецептор колагену, поліморфізм 1565 T/C гена ITGB3 тромбоцитарний рецептор фібриногену, поліморфізм 675 5G/4G гена PAI-1 інгібітор активатора плазміногену-1 Комплексне дослідження «Фолатний цикл»: вітамін В12, гомоцистеїн, генетичний ризик – MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR Комплексне дослідження «Антифосфоліпідний синдром»: вовчаковий антикоагулянт, АТ IgG до кардіоліпіну, АТ IgG до бета-2-глікопротеїну Антитіла класу IgG до фосфоліпідів Антитіла класу IgМ до фосфоліпідів Антитіла класу IgG та IgМ до фосфоліпідів
 • 3. БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ
  • 3.1. Комплексні обстеження
   • Печінкові проби: білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний, альбумін, ГГТ, ЛФ Ниркові проби: креатинін, сечовина, сечова кислота Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності Ліпопротеїди фракційно: ЛПВЩ, ЛПНЩ Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) Комплексне біохімічне обстеження, 7 параметрів: білірубін загальний, АЛТ, АСТ, білок загальний, сечовина, креатинін, глюкоза Комплексне біохімічне обстеження, 10 параметрів: білірубін заг., АЛТ, АСТ, білок заг., сечовина, креатинін, холестерин, глюкоза, амілаза, сечова кислота Комплексне біохімічне обстеження, 15 параметрів: печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, амілаза, холестерин, тригліцериди Протеїнограма (білкові фракції) Діагностика порушень вуглеводного обміну: глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид Електроліти крові: Na, K, Cl Комплексне обстеження на анемії: фолієва кислота, вітамін В12, залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки, феритин, трансферин Визначення кардіоваскулярного ризику: тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гомоцистеїн Діагностика гострого коронарного синдрому: КФК-МВ, тропонiн I (кiлькісно), С-реактивний протеїн, Д-димер Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О Комплексне дослідження «Діагностика ревматоїдного артриту»: anti CCP, anti MCV/ACPA, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор
  • 3.2. Ферменти
   • Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Амілаза загальна Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) Креатинкіназа загальна (КФК) Креатинкіназа MB фракція (КФК-MB) Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Ліпаза Лужна фосфатаза (ЛФ)
  • 3.3. Показники білкового, азотистого, пігментного, ліпідного обміну
   • Альбумін Білок загальний Сечовина Креатинін Кліренс креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації Сечова кислота Білірубін загальний Білірубін прямий Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) Ліпопротеїн (а) Тригліцериди Тимолова проба Холестерин Аполіпротеїн – А1 Церулоплазмін
  • 3.4. Показники вуглеводного обміну
   • Глікозильований гемоглобін Глюкоза Глюкозо-толерантний тест Індекс НОМА Інсулін Лептин С-пептид
  • 3.5. Показники водно-сольового, мінерального обміну
   • Електроліти крові: Na, K, Cl Залізо Кальцій загальний Кальцій іонізований Магній Фосфор
  • 3.6. Вітаміни
   • Вітамін D (25-Hydroxyvitamin D) Фолієва кислота (вітамін B9) Ціанокобаламін (вітамін В12)
  • 3.7. Білки гострої фази запалення
   • Прокальцитонін (термінове виконання) С-реактивний білок (СРБ), ультрачутливий метод (кількісне визначення) Феритин
  • 3.8. Діагностика та моніторинг анемій
   • Комплексне обстеження на анемії: фолієва кислота, вітамін В12, залізо, залізозв’язуюча здатність сироватки, феритин, трансферин Ціанокобаламін (вітамін В12) Залізо Залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗС) Сатурація трансферину залізом (залізо, ЗЗЗС, сатурація %) Трансферин Феритин Фолієва кислота (вітамін B9) Еритропоетин
  • 3.9. Маркери серцево-судинних захворювань
   • Визначення кардіоваскулярного ризику: тригліцериди, холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності, натрій, калій, хлор, АЛТ, АСТ, ЛДГ, гомоцистеїн Діагностика гострого коронарного синдрому: КФК-МВ, тропонiн I (кiлькісно), С-реактивний протеїн, Д-димер Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення Гомоцистеїн Д-димер Креатинкіназа MB фракція (КФК-MB) Креатинкіназа загальна (КФК) Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) Ревматоїдний фактор (РФ), кількісне визначення С-реактивний білок (СРБ), кількісне визначення, ультрачутливий метод Тропонін І (кількісне визначення) N-термінальний мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)
 • 4. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ТА РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  • Ревмопроби, кількісне визначення: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові Комплексне дослідження «Діагностика ревматоїдного артриту»: С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду, антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визначення) Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (anti CCP) Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA) Виявлення антигену HLA-B 27 ANА-профіль: кількісне визначення IgG до ядерних антигенів (блот-аналіз) ANA антинуклеарні антитіла (метод IFT) ANA-комплекс (методом IFT) Антитіла IgG до двоспіральної ДНК (ADNA II) Антинуклеарні антитіла, скринінг (АNA) Антитіла до мітохондрій (AMA-M2) ЦІК (Циркулюючі імунні комплекси) Визначення комплементів C3 та C4 LE-клітини
 • 5. ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
  • Виявлення антитіл до гліадину, антитіла IgA Виявлення антитіл до гліадину, антитіла IgG Виявлення антитіл до гліадину, IgG та IgA Виявлення антитіл до трансглютамінази, IgA Виявлення антитіл до трансглютамінази, IgG Виявлення антитіл до трансглютамінази, IgG та IgA
 • 6. ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
  • Комплексне дослідження «Гуморальний імунітет»: IgE загальний, Ig A, M, G сироваткові Імуноглобулін Е загальний (IgE) Імуноглобулін А сироватковий (IgA) Імуноглобулін G сироватковий (IgG) Імуноглобулін M сироватковий (IgM) Інтерлейкін-6
 • 7. МОНІТОРИНГ ЛІКІВ У КРОВІ
  • Карбамазепін Вальпроєва кислота Дигоксин (Digoxin)
 • 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ
  • 8.1. Діагностика функціонального стану репродуктивної системи
   • Контроль першої фази менструального циклу: пролактин, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, естрадіол Контроль другої фази менструального циклу: пролактин, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, прогестерон Діагностика гіперпролактинемії: тиреотропний гормон, вільний тироксин, пролактин Оцінка оваріального резерву: антимюлерів гормон, фолікулостимулюючий гормон Діагностика синдрому полікістозних яєчників: пролактин, ТТГ, кортизол, індекс НОМА, глюкоза, інсулін, антимюлерів гормон Антимюлерів гормон (АМГ) Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Естрадіол Прогестерон Пролактин Тестостерон загальний Тестостерон вільний Індекс вільного андрогену (тестостерону) Дигідротестостерон Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний) Дегідроепіандростерон (DHEA) Секс-зв’язуючий глобулін Інгібін В Макропролактин (Macroprolactin) Андростендіон (Androstenedione)
  • 8.2. Пренатальна діагностика
   • PRISCA I — пренатальний скринінг I триместру вагітності: ПаПП-А, вільний бета-ХГЛ, розрахунок ризиків PRISCA II — пренатальний скринінг IІ триместру вагітності: АФП, ХГЛ загальний, вільний естріол, розрахунок ризиків Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний) Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (вільний бета-ХГЛ) Альфа-фетопротеїн (АФП) Естріол вільний ПАПП-А (РАРР-А) Плацентарний лактоген Плацентарний фактор росту (PLGF) Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (анеуплоідія 13, 18, 21, XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка)
  • 8.3. Діагностика захворювань щитоподібної залози
   • Діагностика функціонального стану щитоподібної залози: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний Діагностика аутоімунних порушень щитоподібної залози: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТ-ПО, АТ-ТГ Комплексне дослідження щитоподібної залози: T3 загальний; T4 загальний; ТТГ; ATПO; АТТГ; T4 вільний; T3 вільний; рецептори ТТГ, антитіла IgG Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) Тироксин вільний (Т4 вільний) Трийодтиронін загальний (Т3) Тироксин загальний (Т4) Тиреотропний гормон (ТТГ) Тиреоглобулін Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТ-ТПО) Антитіла до тиреоглобулінів (АТ-ТГ) Антитіла до рецепторів ТТГ Кальцитонін
  • 8.4. Діагностика функціонального стану наднирників та гіпофізу
   • Кортизол крові (ранковий або вечірній) Кортизол добової сечі 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) Дегідроепіандростерон (DHEA) Адренокортикотропний гормон (АКТГ) Соматотропний гормон (СТГ) Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1) Альдостерон Метанефрини загальні (у добовій сечі)
  • 8.5. Фосфорно-кальцієвий обмін
   • Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну: паратгормон, кальцитонін, кальцій, кальцій іонізований, фосфор, вітамін D (25(OH)D) Паратгормон Кальцитонін Остеокальцин Кальцій загальний Кальцій іонізований Фосфор Вітамін D (25-Hydroxyvitamin D)
 • 9. ОНКОМАРКЕРИ
  • Комплексне дослідження передміхурової залози: fPSA, tPSA, індекс вільного PSA Бета-2-мікроглобулін Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЛ загальний) Альфа-фетопротеїн (АФП) CA 125 HE 4 Індекс ROMA — визначення ризику злоякісності (CA 125 та HE 4) CA 15-3 CA 19-9 Раково-ембріональний антиген (CEA) Простат-специфічний антиген загальний (tPSA) Простат-специфічний антиген вільний (fPSA) Кальцитонін CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) CA 72-4 CA 242 (Онкомаркер ШКТ) Нейроенолаза (NSE) Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) Остеокальцин
 • 10. ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  • 10.1. Коронавірусна хвороба (COVID-19)
   • ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) – виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 / RT-PCR test for the qualitative detection of nucleic acid from SARS-CoV-2 Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА) Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА) Комплекс серологічних маркерів коронавірусної хвороби (COVID-19), метод ІФА Сумарні антитіла (IgG та IgM) до вірусу SARS-CoV-2 (хемілюмінесцентний імуноаналіз) Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 (експрес-тест)
  • 10.2. Бореліоз (хвороба Лайма)
   • Діагностика бореліозу (хвороби Лайма): антитіла класів IgM та IgG до Borrelia burgdorferi Антитіла класу IgM до Borrelia burgdorferi Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi
  • 10.3. Вірусні гепатити
   • Комплексне дослідження «Гепатити А, В, С»: HBsAg, антитіла Anti-HBs, AntiHBc, Anti-HCV total, Anti-HAV IgМ Первинна діагностика вірусних гепатитів: печінкові проби (8 біохімічних показників), HBsAg, антитіла Anti-HBc total, Anti-HCV total, Anti-HAV IgМ Комплексне дослідження «Рання діагностика вірусних гепатитів В та С»: ДНК ВГB, РНК ВГС, якісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод)
   • 10.3.1. Вірусний гепатит А
    • Anti-HAV IgМ – антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А
   • 10.3.2. Вірусний гепатит В
    • HBsAg – поверхневий антиген вірусу гепатиту В, скринінгове дослідження Anti-HBs – антитіла до поверхневого антигену вірусу гепатиту В, кількісне визначення Anti-HBc IgM – антитіла класу IgM до корівського антигену вірусу гепатиту В Anti-HBc total – антитіла сумарні до корівського антигену вірусу гепатиту В HBeAg – e-антиген вірусу гепатиту В Аnti-HBe total – антитіла сумарні до e-антигену вірусу гепатиту В ДНК ВГB (HBV DNA), якісне визначення (метод ПЛР) ДНК ВГB (HBV DNA), якісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) ДНК ВГB (HBV DNA), кількісне визначення (метод ПЛР) ДНК ВГB (HBV DNA), кількісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) Виявлення маркерів вірусного гепатиту В (Hepatitis B Profile: HBsAg, AntiHBs, AntiHBcore, HBeAg, AntiHBe) – швидкий тест
   • 10.3.3. Вірусний гепатит С
    • Anti-HCV total – антитіла сумарні до вірусу гепатиту C, скринінгове дослідження Anti-HCV core, NS3, NS4, NS5 – антитіла до серцевинного (core) та оболонкових антигенів (NS3, NS4, NS5) вірусу гепатиту C, підтверджуюче дослідження РНК ВГС (HCV RNA), якісне визначення (метод ПЛР) РНК ВГС (HCV RNA), якісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) РНК ВГС (HCV RNA), кількісне визначення (метод ПЛР) РНК ВГС (HCV RNA), кількісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) РНК ВГС (HCV RNA genotype), визначення генотипу (метод ПЛР, генотипи: 1, 2, 3, ін.)
   • 10.3.4. Вірусний гепатит Дельта
    • Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) РНК ВГD (HDV RNA), якісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.3.5. Вірусний гепатит G
    • РНК ВГG (HGV RNA), якісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.3.6. Вірусний гепатит TTV
    • ДНК ВГTTV (HTTVV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
  • 10.4. TORCH-інфекції
   • Діагностика TORCH-інфекцій, антитіла класу IgG до: токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи Діагностика TORCH-інфекцій, антитіла класу IgМ до: токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи Комплексна діагностика TORCH-інфекцій: антитіла класів IgМ та IgG до токсоплазми, цитомегаловірусу, вірусів простого герпесy 1 та 2 типів, вірусу краснухи
   • 10.4.1. Цитомегаловірус
    • Антитіла класу IgM до ЦМВ (CMV, IgM ) Антитіла класу IgG до ЦМВ (CMV, IgG ) Авідність антитіл IgG до ЦМВ (CMV) ДНК ЦМВ (CMV DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.4.2. Віруси простого герпесy 1 та 2 типів
    • Антитіла класу IgМ ВПГ 1, 2 (HSV 1/2, IgМ) Антитіла класу IgG ВПГ 1, 2 (HSV 1/2, IgG) Авідність антитіл IgG ВПГ 2 (HSV 2) ДНК ВПГ 1, 2 (HSV 1, 2 DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.4.3. Вірус Епштейна-Барр
    • Антитіла класу IgM до капсидного антигену ЕБВ (VCA IgM) Антитіла класу IgG до капсидного антигену ЕБВ (VCA IgG ) ДНК ЕБВ (EBV DNA), якісне визначення (метод ПЛР) ДНК ЕБВ (EBV DNA), кількісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.4.4. Токсоплазма
    • Антитіла класу IgM до токсоплазми (ТОХО IgM) Антитіла класу IgG до токсоплазми (ТОХО IgG ) Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) ДНК токсоплазми (TOXO DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
   • 10.4.5. Краснуха
    • Антитіла класу IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) Антитіла класу IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG ) Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella)
  • 10.5. Гельмінти
   • Діагностика гельмінтозів: IgG до Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій Діагностика гельмінтозів розширена: IgG до Ascaris lumbricoides, IgG до Toxocara canis, cумарні антитіла до лямблій, IgG до Opisthorchis felineus, IgG до Trichinella spiralis, IgG до Echinococcus granulosus Антитіла класу IgG до Ascaris lumbricoides Антитіла класу IgG до Toxocara canis Антитіла сумарні до лямблій Антитіла класу IgG до Echinococcus granulosus Антитіла класу IgG до Trichinella spiralis Антитіла класу IgG до Opisthorchis felineus
  • 10.6. Урогенітальні інфекції
   • Діагностика бактеріального вагінозу: ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. (ПЛР, кількісне визначення) Діагностика кандидозу: C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis i C.tropicalis (ПЛР, кількісне визначення) Діагностика захворювань, асоційованих з умовно-патогенними мікоплазмами: ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis (ПЛР, кількісне визначення) Діагностика аеробного вагініту: ДНК Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp. і Streptococcus spp. (ПЛР, кількісне визначення) Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції та стан мікрофлори: Ch. trachomatis, Ur.species, M. genitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. (ПЛР, кількісне визначення) Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції: Ch.trachomatis, Ur.species, M. hominis (методом ПЛР) Комплексне обстеження на безумовно-патогенні урогенітальні інфекції: Ch. trachomatis, M. genitalium, Tr. vaginalis, N. gonorrhoeae (методом ПЛР) Скринінгове дослідження біоценозу урогенітального тракту в жінок: бактеріальний вагіноз, аероби, кандиди, мікоплазми (метод ПЛР) Дослідження біоценозу урогенітального тракту в жінок розширене: бактеріальний вагіноз, аероби, кандиди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (ПЛР) Скринінгове дослідження біоценозу урогенітального тракту в чоловіків: умовно-патогенні м/о, кандиди, мікоплазми (метод ПЛР) Дослідження біоценозу урогенітального тракту в чоловіків розширене: умовно-патогенні м/о, кандиди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (ПЛР)
   • 10.6.1. Сифіліс
    • Антитіла класу до збудника сифілісу IgM (T.pallidum, IgM) Антитіла сумарні до збудника сифілісу (T.pallidum, Ig total) ДНК збудника сифілісу (ПЛР, якісне визначення)
   • 10.6.2. Хламідія
    • Антитіла класу IgA до хламідії (Chlamydia trachomatis, IgA) Антитіла класу IgG до хламідії (Chlamydia trachomatis, IgG) ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення)
   • 10.6.3. Мікоплазма, уреаплазма
    • Діагностика захворювань, асоційованих з умовно-патогенними мікоплазмами: ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis (ПЛР, кількісне визначення) ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum (метод ПЛР, якісне визначення) ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, якісне визначення) ДНК Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення)
   • 10.6.4. Трихомонади
    • ДНК Trichomonas vaginalis (метод ПЛР, якісне визначення)
   • 10.6.5. Гонорея
    • ДНК Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення)
   • 10.6.6. Папіломавірус
    • ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику, 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 (метод ПЛР, якісне визначення) ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику, 12 типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 (метод ПЛР, кількісне визначення)
   • 10.6.7. Генітальний герпес
    • ДНК ВПГ 1, 2 (HSV 1, 2 DNA), якісне визначення (метод ПЛР)
  • 10.7. Інші інфекції
   • Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину Антитіла класу IgM до вірусу кору (Measles viruses) Антитіла класу IgG до вірусу кору (Measles viruses) Антитіла класу IgM до збудника коклюшу (Bordetella pertussis) Антитіла класу IgG до збудника коклюшу (Bordetella pertussis) Антитіла класу IgG до вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus) ДНК вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus, DNA), якісне визначення, ПЛР Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani Антигени стрептокока групи А (Group A Streptococcus antigens) Виявлення вірусів грипу А та В адено- та респіраторно-синцитіального вірусів Виявлення антигенів віруса грипу А та В Виявлення антитіл до ВІЛ Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori Квантифероновий тест (діагностика латентного туберкульозу) Антитіла сумарні до Mycobacterium tuberculosis ДНК Mycobacterium tuberculosis (ПЛР, якісне визначення) Діагностика бруцельозу Сумарні антитіла до бактерії роду Brucella Антитіла класу IgМ до бактерії роду Brucella
 • 11. АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • 11.1. Специфічні IgE до мультиалергенів (алергопанелі)
   • Скринінгове дослідження, IgE до алергенів пліснявих грибків: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis Скринінгове дослідження, IgE до кліщових алергенів: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis Скринінгове дослідження, IgE до алергенів епідермісу та шерсті тварин: кішка, собака, миша, щур Скринінгове дослідження, IgE до алергенів свійських тварин: кінь, корова, пір’я гуски, курки Скринінгове дослідження, IgE до алергенів пір’я: гуски, качки, курки, індички Скринінгове дослідження, IgE до зернових алергенів: пшениця, гречка, кукурудза, овес, кунжут Скринінгове дослідження, IgE до овочевих алергенів: картопля, помідор, морква, часник, гірчиця Скринінгове дослідження, IgE до фруктово-ягідних алергенів: яблуко, апельсин, банан, персик Алергоспецифічні IgE до Toxocara canis Комплекс скринінгових досліджень, IgE до харчових білкових алергенів: глютен, молоко цільне, яєчний білок, рис, борошно пшеничне, соєвий білок, арахіс Комплекс скринінгових досліджень, IgE до алергенів пилку дерев: вільха, береза, ліщина, горіх волоський, дуб, верба, клен, в’яз, тополя Комплекс скринінгових досліджень, IgE до алергенів пилку трав: амброзія, полин, подорожник, лобода, японський кедр, пирій, тимофіївка Комплекс скринінгових досліджень, IgE до побутових алергенів: домашній пил – Green labs., Japan, Hollister-Stier; кліщі – Dermatophagoides farinae та pteronyssinus; тарган Комплекс досліджень «Інгаляційна алергопанель»: пилок берези, вільхи,ліщини, дуба, тимофіївки лучної, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника; кліщі домашнього пилу (D.pteronyssinus, D.farinae); епітелій собаки, кішки, коня, морської свинки, хом’яка, кролика; грибки цвілі та плісняви (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata) Комплекс досліджень «Харчова алергопанель»: гречка, арахіс, какао, голландський сир, помідор, картопля, скумбрія, тунець, тріска, лосось, свинина, курятина, яловичина, суміш цитрусових (лимон, апельсин, мандарин, лайм), дріжджова випічка, пшеничне та ячмінне борошно, рис, часник, каштан їстівний Комплекс досліджень «Загальна (змішана) алергопанель»: арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшенична мука, пилок берези бородавчатої, лучна тимофіївка, пилок полину, кліщі (D.рteronyssinus, D.farinae), епітелій собаки, кота, коня; грибки цвілі та плісняви (Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum) Педіатрична панель (метод імуноблот) – алергоспецифічні IgE
  • 11.2. Молекулярна алергодіагностика
   • Фадіатоп дитячий, скринінг змішаної (харчової та інгаляційної) алергії («Phadiatop infant») Фадіатоп, скринінг інгаляційної алергії («Phadiatop») Фадіатоп, скринінг харчової алергії (білок яйця, молоко, риба, пшениця, арахіс, соя)
 • 12. ГІСТОЛОГІЧНІ / ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • Імунофенотипування гострих лейкозів (CSD, L003) Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) Біопсії піхви Біопсії шийки матки (не ексцизійні) Біопсія слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа Вишкрібання цервікального каналу Ексцизії та конізації шийки матки
 • 13. ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
  • Лейденська мутація (1691G>A), поліморфізм в гені коагуляційного фактора V Фолатний цикл, генетичний ризик: MTHFR 2 поліморфізми, MTRR, MTR Інтерлейкін-28B Генетика метаболізму лактози: поліморфізм (мутація) МСМ6 (С(-13910)Т) Генетичний ризик розвитку гемохроматозу Генетичний ризик розвитку муковісцидозу (9 генів) Генетичний ризик розвитку раку молочної залози розширений (BRCA1 та BRCA2, 8 поліморфізмів) Генетичний ризик розвитку раку молочної залози (BRCA1, 2 поліморфізми) Генетичний ризик розвитку хвороби Вільсона-Коновалова (ATP7B, 3 поліморфізми) Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1) Генетичний ризик фенілкенонурії (2 гени) Каріотипування (кров) Каріотипування (abortus, FISH)
 • 14. МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (FISH)
  • BCR-ABL1 "Філадельфійська хромосома" t(9;22)(q34.1;q11.2),(SCD, F017)
 • 15. ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА (ШВИДКІ ТЕСТИ)
  • Виявлення прихованої крові в фекаліях (гемоглобіну та трансферину) Виявлення антигенів Helicobacter pylori у зразках фекалій Виявлення антигенів лямблій у зразках фекалій Виявлення антигенів сальмонел у зразках фекалій Виявлення аденовірусу та ротавірусу у зразках фекалій Виявлення антигенів стрептококу групи А Виявлення антигенів віруса грипу А та В Виявлення вірусів грипу А і В, адено- та респіраторно-синцитіального вірусів Виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (AntiHАV IgM) Виявлення HBsAg вірусу гепатиту B Виявлення маркерів вірусного гепатиту В (HBsAg, AntiHBs, AntiHBcore, HBeAg, AntiHBe) Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (AntiHCV) Виявлення антитіл до збудника сифілісу – блідої трепонеми (Treponema pallidum) Комплексне дослідження на 4 інфекції: ВІЛ 1/2, гепатит С, гепатит В, сифіліс Виявлення тропоніну І у цільній крові (якісно)


Результати дослідження можна отримати:
• у свого лікуючого лікаря, який призначив вказані в бланку замовлення обстеження;
• у закладі, де проводився відбір зразків біологічного матеріалу, при пред’явленні бланку замовлення обстеження;
• електронною поштою, якщо ви вказали електронну адресу при оформленні замовлення*;
• на сайті onelab.com.ua в закладці «Результати онлайн» або в особистому кабінеті (треба вказати номер бланку замовлення обстеження);
* у такому разі діагностичний центр ТОВ «Ван Лаб» не несе відповідальність за конфіденційність надісланої інформації та подальший захист персональних даних

ТОВ «Ван Лаб»
вул. Українська, 16 В
м.Ужгород, 88012

Ліцензія МОЗУ № 2494 від 28.12.2018 р.

Політика конфіденційності

Графік роботи:
Пн-Пт: 07:30 - 17:00 (забір до 16:00)
Сб: 08:00 - 15:00 (забір до 12:00)
Нд: вихідний

Copyright © Професійна лабораторія OneLab. Всі права захищено.