КАЛЬКУЛЯТОР:0.00
0 800 400 940
лабораторія зараз працює
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Аналізи

Зверніть увагу на розділ «Забір матеріалу».
Вартість забору залежить від виду дослідження, яке потребує використання певних ємностей (пробірок, контейнерів тощо), необхідних для зберігання біоматеріалу

За додатковою інформацією звертайтеся за тел.
0 800 400 940

1 ПОПУЛЯРНІ АНАЛІЗИ
[5000] ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) - виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 500.00
[9060] Комплекс серологічних маркерів коронавірусної хвороби (COVID-19), метод ІФА, напівкількісне визначення 500.00
[1951] Антитіла класу IgG до Spike-білка коронавірусу SARS-CoV-2, кількісне визначення 470.00
[1938] Антигени коронавірусу SARS-CoV-2 (швидкий тест) 330.00
[9061] Комплексне дослідження "Моніторинг стану пацієнта з підтвердженою інфекцією COVID19"
 • Д-димер (D-Dimer) [1405]
 • Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) [1939]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Феритин (Ferritin) [1642]
 • Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) [1636]
1270.00
[1003] Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
100.00
[1101] Загальний аналіз сечі 85.00
[1405] Д-димер (D-Dimer) 125.00
[1636] Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) 435.00
[1637] С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) 100.00
[1642] Феритин (Ferritin) 115.00
[1939] Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) 550.00
[9000] Коагулограма
 • Протромбіновий час (Prothrombin time, PT)
 • Протромбіновий індекс (Prothrombin index)
 • Міжнародне нормалізаційне відношення МНВ (INR)
 • Активований частковий тромбопластиновий час АЧТЧ (аPTT)
 • Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ)
 • Фібриноген (Fibrinogen)
175.00
[1622] Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) 130.00
[9004] Печінкові проби 250.00
[9005] Ниркові проби 90.00
[9006] Ліпідограма
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDL Cholesterol)
 • Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDL Cholesterol)
 • Тригліцериди (Triglycerides)
 • Індекс атерогенності
145.00
[1625] Комплексне дослідження "Індекс HOMA"
 • Глюкоза (Glucose), Інсулін (Insulin), Індекс НОМА
165.00
[1633] Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) 320.00
[1726] Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) 105.00
[1747] Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) 135.00
[1896] Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) 300.00
[1897] Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) 300.00
[9045] Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
230.00
[9010] Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Сечова кислота (Uric Acid)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Амілаза (Amilase)
310.00
[9011] Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Сечова кислота (Uric Acid)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Білірубін прямий (Direct bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT)
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Амілаза (Amilase)
 • Лужна фосфатаза (ALP)
 • Тригліцериди (Triglycerides)
 • Альбумін (Albumin)
450.00
[9025] Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків PRISCA I 235.00
[9026] Пренатальний скринінг II триместру та розрахунок ризиків PRISCA II 325.00
[9027] Діагностика функціонального стану щитоподібної залози
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
280.00
[9058] Тиреоїдний комплекс
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody)
260.00
2 ЗАБІР МАТЕРІАЛУ
[1001] Забір крові 30.00
[1011] Забір крові системою "метелик" 50.00
[1015] Забір біоматеріалу системою PARASEP 50.00
[1012] Забір калу 50.00
[1016] Забезпечення преаналітичного етапу дослідження (обробка матеріалу для транспортування) 200.00
[1017] Забезпечення преаналітичного етапу дослідження на глюкозо-толерантний тест (Глюкоза-тест) 60.00
[1010] Забір крові через 2 год. після навантаження глюкозою 30.00
[1013] Забір на дому за межами міста 80.00
[8046] Забезпечення преаналітичного етапу дослідження сечі на бакпосів 25.00
[1019] Забезпечення преаналітичного етапу дослідження (підготовка матеріалу) 50.00
3 АНАЛІЗ КРОВІ
[1006] Ретикулоцити (Reticulocytes) 75.00
[1005] Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) 30.00
[1007] Група крові та резус-фактор 100.00
[1004] Мікроскопія мазка крові (підрахунок лейкоцитарної формули, морфологія еритроцитів) 50.00
[1002] Загальний аналіз крові (CBC) 80.00
[1933] Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 (гелевий метод) 270.00
[1950] Антитіла до еритроцитів за системою Резус (гелевий метод) 400.00
[1018] Цитологічне дослідження мазка крові 330.00
[1003] Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
100.00
4 АНАЛІЗ СЕЧІ
[1108] Глюкоза добової сечі (Glukose, 24 hour, Urine) 42.00
[1109] Кетони в сечі (Ketones, Random urine) 42.00
[1112] Мікроальбумін добової сечі (Microalbumin, 24 hour, Urine) 42.00
[1114] Сечова кислота добової сечі (Uric Acid, 24 hour, Urine) 42.00
[1105] Білок в разовій порції сечі (Protein, Random urine) 42.00
[1113] Кортизол добової сечі (Cortisol, 24 hour, Urine) 140.00
[1118] Бета-2-мікроглобулін сечі (Beta-2-Microglobulin, Urine) 140.00
[1101] Загальний аналіз сечі 85.00
[1115] Співвідношення мікроальбумін/креатинін в разовій порції сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Random) 85.00
[1111] Мікроальбумін в разовій порції сечі (Microalbumin, Random, Urine) 42.00
[1104] Амілаза добової сечі (Amylase, 24-hour urine) 42.00
[1102] Аналіз сечі по Нечипоренко 65.00
[1107] Глюкоза в разовій порції сечі (Glukose, Random urine) 42.00
[1103] Амілаза в разовій порції сечі (Amylase, Random urine) 42.00
[1116] Співвідношення мікроальбумін/креатинін добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) 85.00
[1110] Креатинін добової сечі (Creatinine, 24 hour, Urine) 42.00
[1128] Бактеріологічне дослідження сечі на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків 280.00
[1120] Електроліти добової сечі 140.00
[1106] Білок добової сечі (Protein, 24-hour urine) 42.00
[1121] Питома вага сечі 20.00
[1117] Співвідношення мікроальбумін/креатинін та сечова кислота добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Uric acid, 24 hour, Urine) 120.00
[1124] Бактеріологічне дослідження сечі та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1133] Електроліти разової порції сечі 140.00
[1132] Креатинін в разовій порції сечі (Creatinine, Random, Urine) 42.00
[1135] Співвідношення кальцій/креатинін добової сечі (Calcium/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) 120.00
[1134] Кальцій добової сечі (Calcium, 24 hour, Urine) 100.00
[8039] Йод в сечі 200.00
5 АНАЛІЗ КАЛУ
[1201] Виявлення гельмінтів та найпростіших (Detection parasitic protozoa and helminths) 100.00
[1202] Виявлення антигенів Helicobacter pylori (Detection of Helicobacter pylori antigens) 200.00
[1203] Виявлення антигенів лямблій (Detection of Giardia lamblia antigens) 220.00
[1204] Виявлення антигенів сальмонел (S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis antigens) 220.00
[1205] Виявлення адено-, ротавірусу (Detection of Adenovirus and Rotavirus) 200.00
[1206] Виявлення прихованої крові в калі (Detection of fecal occult blood) 200.00
[1207] Кальпротектин фекальний (Calprotectin) (якісно, експрес-тест) 400.00
[1208] Виявлення антигенів Clostridium difficile в калі (експрес-тест) 350.00
[1126] Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 300.00
[1210] Кальпротектин фекальний (Calprotectin) (кількісне визначення) 700.00
[1212] Панкреатична еластаза в калі 700.00
[8040] Копрограма 160.00
6 АНАЛІЗ ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
[1320] Класичний ПАП-тест 175.00
[1127] Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1308] Білок ліквору 50.00
[1309] Глюкоза ліквору 50.00
[1307] Загальний аналіз ліквору/інших біологічних матеріалів 200.00
[1306] Посткоїтальний тест 180.00
[1312] Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex в клінічному матеріалі 100.00
[1310] Аналіз зішкребу на ентеробіоз 100.00
[130120] Мікроскопія мазка з уретри 90.00
[1130] Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків 280.00
[1129] Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків 280.00
[1315] Альбумін ліквору 40.00
[1319] Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень з піхви 255.00
[1323] Мікроскопія мазка (3 точки) 180.00
[1305] Спермограма 420.00
[1303] Цитологічне дослідження 120.00
[1322] Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень (3 точки) 370.00
[1304] ПАП-тест методом рідинної цитології 400.00
[1890] Бактеріологічне дослідження матеріалу (дві локалізації) та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 560.00
[130110] Мікроскопія мазка з шийки матки 90.00
[1301] Мікроскопія мазка з піхви 90.00
[1122] Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1123] Бактеріологічне дослідження матеріалу із носа та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1125] Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та носа і встановлення чутливості до антимікробних препаратів 560.00
[1302] Мікроскопія секрету простати 100.00
[1313] Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань 100.00
[1119] Бактеріологічне дослідження та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1314] Бактеріологічне дослідження ліквору та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 280.00
[1316] ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на високоонкогенні типи папіломавірусів (14 типів, кількісне визначення з генотипуванням) 700.00
[1963] Антиспермальні антитіла 250.00
[1325] Цитологічне дослідження ексудатів/транссудатів 190.00
[1311] Назоцитограма 100.00
[2017] Цитологічне дослідження пункційних біопсій 340.00
[11251] Бактеріологічне дослідження на виявлення збудника дифтерії (Corynebacterium diphtheriae) з носу та зіву 560.00
[130401] ПАП-тест, підготовка до гістохімії CSD 340.00
7 ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
[1403] Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ) 50.00
[1402] Активований частковий тромбопластиновий час, АЧТЧ (аPTT) 50.00
[1404] Фібриноген (Fibrinogen) 50.00
[1406] Вовчаковий антикоагулянт (Lupus Anticoagulant, LA) 250.00
[1401] Протромбіновий тест та МНВ 50.00
[1405] Д-димер (D-dimer) 125.00
[9000] Коагулограма
 • Протромбіновий час (Prothrombin time, PT)
 • Протромбіновий індекс (Prothrombin index)
 • Міжнародне нормалізаційне відношення МНВ (INR)
 • Активований частковий тромбопластиновий час АЧТЧ (аPTT)
 • Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ)
 • Фібриноген (Fibrinogen)
175.00
[9001] Комплексне дослідження гемостазу 300.00
8 ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ
[9088] Комплексне дослідження "Тромбофілії" 900.00
[9047] Комплексне дослідження "Фолатний цикл" 900.00
[1501] Антитіла IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів 335.00
[1502] Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів 335.00
[1503] Aнтитіла IgM та IgG до фосфоліпідів 600.00
[9001] Комплексне дослідження гемостазу
 • Д-димер (D-dimer)
 • Протромбіновий час (Prothrombin time, PT)
 • Протромбіновий індекс (Prothrombin index)
 • Міжнародне нормалізаційне відношення МНВ (INR)
 • Активований частковий тромбопластиновий час АЧТЧ (аPTT)
 • Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ)
 • Фібриноген (Fibrinogen)
300.00
[9003] Генетичне дослідження "Діагностика тромбофілій, поліморфізм генів" (метод ПЛР) 1450.00
[9049] Фолатний цикл, генетичний ризик: MTHFR – 2 поліморфізми, MTRR, MTR 540.00
[9002] Комплексне дослідження "Антифосфоліпідний синдром" 650.00
[1504] Комплексне дослідження "Антитіла до бета-2-глікопротеїну-1" 600.00
9 БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ
[1620] Тригліцериди (Triglycerides) 42.00
[1631] Магній (Magnesium) 45.00
[1632] Фосфор (Phosphorus) 45.00
[1629] Кальцій загальний (Calcium, Total) 45.00
[1603] Аспартатамінотрансфераза (AST) 42.00
[1601] Аланінамінотрансфераза (ALT) 42.00
[1604] Гамма-глутамілтрансфераза (GGT) 42.00
[1609] Лужна фосфатаза (ALP) 42.00
[1602] Амілаза загальна (Amylase, Total) 42.00
[1607] Лактатдегідрогеназа (LDH) 42.00
[1608] Ліпаза (Lipase) 65.00
[1605] Креатинкіназа загальна (CK total) 45.00
[1611] Білок загальний (Protein, Total) 42.00
[1610] Альбумін (Albumin) 42.00
[1617] Білірубін прямий (Bilirubin, Direct) 42.00
[1616] Білірубін загальний (Bilirubin, Total) 42.00
[1612] Сечовина (Urea) 42.00
[1613] Креатинін (Creatinine) 42.00
[1615] Сечова кислота (Uric Acid) 42.00
[1621] Холестерин загальний (Cholesterol Total) 42.00
[1618] Ліпопротеїди високої щільності (AHDL) 45.00
[1619] Ліпопротеїди низької щільності (ALDL) 45.00
[1630] Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) 75.00
[1317] Церулоплазмін (Сeruloplasmine) 150.00
[1888] ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) 80.00
[9011] Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Сечова кислота (Uric Acid)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Білірубін прямий (Direct bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT)
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Амілаза (Amilase)
 • Лужна фосфатаза (ALP)
 • Тригліцериди (Triglycerides)
 • Альбумін (Albumin)
450.00
[9004] Печінкові проби 250.00
[9005] Ниркові проби 90.00
[9006] Ліпідограма
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (HDL Cholesterol)
 • Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (LDL Cholesterol)
 • Тригліцериди (Triglycerides)
 • Індекс атерогенності
145.00
[9010] Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Сечова кислота (Uric Acid)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total)
 • Амілаза (Amilase)
310.00
[9020] Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення 180.00
[9017] Визначення кардіо-васкулярного ризику 420.00
[9008] Білірубін фракційно 72.00
[9013] Протеїнограма - білкові фракції (Protein Electrophoresis) 220.00
[1623] Глюкоза – сироватка, венозна кров (Glucose) 42.00
[9015] Електроліти крові 120.00
[1614] Кліренс креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації 60.00
[1628] Залізо (Iron) 45.00
[9016] Комплексне обстеження на анемії 450.00
[9014] Діагностика порушень вуглеводного обміну 320.00
[9019] Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" 350.00
[9045] Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів)
 • Загальний білок (Total Protein)
 • Креатинін (Creatinine)
 • Сечовина (Urea)
 • Глюкоза (Glucose)
 • Білірубін загальний (Total bilirubin)
 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
230.00
[1921] Ліпопротеїн (а) 400.00
[1667] Тимолова проба 45.00
[9007] Ліпопротеїди фракційно 95.00
[9200] Аполіпопротеїн -А1 (АРО-А1) 135.00
[1958] Бікарбонати (Carbon Dioxide) 45.00
[1959] Мідь (Cu) 190.00
[1960] Цинк (Zinc) 200.00
[1982] Лактат 200.00
[8043] Діамінооксидаза (ДАО) 320.00
[1966] Комплексне дослідження "Електроліти та мікроелементи, розширено"
 • Магній (Magnesium) [1631]
 • Цинк (Zinc) [1960]
 • Мідь (Cu) [1959]
 • Бікарбонати (Carbon Dioxide) [1958]
 • Електроліти крові [9015]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Залізо (Iron) [1628]
 • Фосфор (Phosphorus) [1632]
880.00
[1970] Комплексне дослідження "Електроліти та мікроелементи"
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Бікарбонати (Carbon Dioxide) [1958]
 • Електроліти крові [9015]
200.00
10.1 ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
[1626] Інсулін (Insulin) 130.00
[1627] С-пептид (C-peptide) 130.00
[1625] Комплексне дослідження "Індекс HOMA"
 • Глюкоза (Glucose), Інсулін (Insulin), Індекс НОМА
165.00
[9014] Діагностика порушень вуглеводного обміну
 • Глюкоза (Glucose)
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С)
 • Інсулін (Insulin)
 • С-пептид (C-peptide)
320.00
[1624] Глюкозо-толерантний тест (Glucose tolerance test) 50.00
[1622] Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) 130.00
[1668] Лептин 400.00
[1684] Глюкозо-толерантний тест з визначенням рівня глюкози через 1 та 2 години після навантаження (Glucose tolerance test) 85.00
[1995] Фруктозамін 230.00
10.2 ВІТАМІНИ
[1635] Ціанкобаламін, вітамін В12 (Vitamin B12) 130.00
[1634] Фолієва кислота,вітамін В9 (Folic Acid) 130.00
[1633] Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) 320.00
10 БІЛКИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗАПАЛЕННЯ
[1636] Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) 435.00
[1637] С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) 100.00
11 ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ АНЕМІЙ
[1628] Залізо (Iron) 45.00
[1641] Трансферин (Transferrin) 100.00
[1640] Сатурація трансферину (Transferrin Saturation) 125.00
[1639] Залізозв'язуюча здатність сироватки (Total Iron-Binding Capacity) 80.00
[9016] Комплексне обстеження на анемії
 • Залізо (Iron)
 • Фолієва кислота, вітамін В9 (Folic Acid)
 • Ціанкобаламін,вітамін В12 (Vitamin B12)
 • Залізозв'язуюча здатність сироватки(Total Iron- Binding Capacity)
 • Ферритин (Ferritin)
 • Трансферин (Transferrin)
450.00
[1642] Феритин (Ferritin) 115.00
12 ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
[1665] Тропонін І (кількісне визначення) 180.00
[1969] Міоглобін 917.00
[1405] Д-димер (D-Dimer) 125.00
[1606] Креатинкіназа МВ фракція (CK-MB) 105.00
[1644] Гомоцистеїн (Homocysteine) 260.00
[9017] Визначення кардіо-васкулярного ризику 420.00
[9018] Діагностика гострого коронарного синдрому 360.00
[1643] Антистрептолізин О (ASO) 75.00
[1607] Лактатдегідрогеназа (LDH) 42.00
[1894] N-термінальний мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 550.00
13 ДІАГНОСТИКА АВТОІМУННИХ ТА РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
[1650] Антитіла IgG до двоспіральної ДНК (ADNA II) 260.00
[1646] Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti CCP) 300.00
[1647] Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA) 335.00
[1652] Антитіла до мітохондрій (AMA-M2) 235.00
[1648] Виявлення носійства антигену НLA-B 27 (генетичне дослідження, метод ПЛР) 450.00
[9020] Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення
 • С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP)
 • Ревматоїдний фактор (Rheumatoid Factor, RF)
 • Антистрептолізин-О (ASO)
180.00
[1501] Антитіла IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів 335.00
[1502] Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів 335.00
[1651] Антинуклеарні антитіла, скринінг, методом ІФА (IgG до centr.B,dsDNA,hist.pr.H1,H2A,H2B,H3,H4,Jo-1,mono-, polynucleosomes, m-Scl-100, RNP-A, RNP-C, RNP-70, RNP/Sm,Scl-70,SS-A52, SS-A60, SS-B, ssDNA, histon.c, Sm-BB,-D,-E,-F,-G (АNA, ELISA) 235.00
[1645] Ревматоїдний фактор (Rheumatoid Factor, RF) 75.00
[1928] LE-клітини 150.00
[9019] Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" 350.00
[1871] Комплексне дослідження "Діагностика ревматоїдного артриту" 750.00
[1643] Антистрептолізин О (ASO) 75.00
[1503] Антитіла IgM та IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgM та IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів 600.00
[1979] Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (cANCA, pANCA), напівкількісне визначення 1125.00
14 ДІАГНОСТИКА НЕПЕРЕНОСИМОСТІ ГЛЮТЕНУ ТА ЦЕЛІАКІЇ
[1655] Антитіла до гліадину 495.00
[1653] Антитіла IgА до гліадину (Gliadin Antibodies IgA) 255.00
[1654] Антитіла IgG до гліадину (Gliadin Antibodies IgG) 255.00
[1656] Антитіла IgА до трансглутамінази 255.00
[1657] Антитіла IgG до трансглутамінази 255.00
[1658] Антитіла до трансглутамінази 495.00
15 ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
[1659] Імуноглобулін Е загальний (IgE total) 110.00
[1660] Імуноглобулін А сироватковий (IgA) 100.00
[1661] Імуноглобулін G сироватковий (IgG) 100.00
[1662] Імуноглобулін М сироватковий (IgM) 100.00
[1939] Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) 550.00
[9019] Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" 350.00
[8024] Еозинофільний катіонний білок 450.00
16 МОНІТОРИНГ ЛІКІВ У КРОВІ
[1663] Карбамазепін (Саrbamazepine) 200.00
[1664] Вальпроєва кислота (Valproic Acid) 150.00
[1893] Дигоксин (Digoxin) 250.00
[8021] Циклоспорин (Суclosporine), (SCD, B244) 1500.00
[1988] Такролімус/FK 506 (Tacrolimus), (SCD, B243) 1500.00
17 ГОРМОНИ
[1701] Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone) 130.00
[1735] Гормон росту, соматотропний гормон (Growth Hormone) 135.00
[1726] Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) 105.00
[1722] Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3) 105.00
[1728] Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) 135.00
[1729] Антитіла до тиреоглобуліну (Thyroglobulin Antibody) 135.00
[1702] Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone) 135.00
[1704] Прогестерон (Progesterone) 130.00
[1703] Естрадіол (Estradiol) 135.00
[1706] Тестостерон загальний (Testosterone, Total) 135.00
[1712] Сексзв'язуючий глобулін (Sex Hormone-Binding Globulin) 130.00
[1733] 17-гідроксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone) 145.00
[1700] Антимюлеровий гормон (АМН) 415.00
[171010] Хоріонічний гонадотропін (Human Chorionic Gonadotropin) 130.00
[1732] Кортизол (Cortisol) 140.00
[1711] Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) 130.00
[1734] Адренокортикотропний гормон, АКТГ (АСТН) 125.00
[1739] Паратгормон (Parathyroid Hormone) 135.00
[1736] Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1) 200.00
[1754] Остеокальцин 250.00
[1707] Тестостерон вільний (Testosterone, Free) 200.00
[1737] Альдостерон (Aldosterone) 380.00
[1891] Еритропоетин 250.00
[1730] Антитіла до рецепторів ТТГ (Antibodies to TSH receptor) 300.00
[1705] Пролактин (Prolactin) 130.00
[1709] Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone) 320.00
[1723] Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4) 105.00
[1724] Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, T3) 105.00
[1727] Тиреоглобулін (Thyroglobulin) 135.00
[1713] Інгібін В (Inhibin B) 510.00
[1113] Кортизол добової сечі (Cortisol, 24 hour, Urine) 140.00
[1927] Андростендіон (Androstenedione) 220.00
[1931] Комплекс досліджень "Гіперандрогенні порушення у жінок" 1 700.00
[1932] Комплекс досліджень "Гіперандрогенні порушення у жінок" 2 1100.00
[1738] Метанефрини загальні (добової сечі) (Мetanephrines, urine) 445.00
[1940] Кортизол слини (Cortisol, Saliva) 190.00
[111111] Тестостерон вільний (розрахунковий метод) 200.00
[1725] Тироксин загальний (Thyroxine total, T4) 105.00
[1714] Макропролактин (Macroprolactin) 600.00
[1990] Ренін (Renin) 900.00
18.1 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ
[1708] Комплексне дослідження "Індекс вільного тестостерону" 230.00
[9027] Діагностика функціонального стану щитоподібної залози
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
280.00
[9022] Контроль другої фази менструального циклу
 • Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone)
 • Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone)
 • Пролактин (Prolactin)
 • Прогестерон (Progesterone)
410.00
[9024] Оцінка оваріального резерву 535.00
[9023] Діагностика гіперпролактинемії 280.00
[9021] Контроль першої фази менструального циклу
 • Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone)
 • Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone)
 • Пролактин (Prolactin)
 • Естрадіол (Estradiol)
410.00
[9028] Діагностика автоімунних порушень щитоподібної залози 480.00
[9029] Комплексне дослідження щитоподібної залози
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3)
 • Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, T3)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
 • Тироксин загальний (Thyroxine total, T4)
 • Тиреоглобулін (Thyroglobulin)
 • Антитіла до тиреоглобуліну (Thyroglobulin Antibody)
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody)
 • Антитіла до рецепторів ТТГ (Antibodies to TSH receptor)
945.00
[9058] Тиреоїдний комплекс
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody)
260.00
[9048] Діагностика СПКЯ 900.00
[9030] Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну 650.00
[9078] Тиреоїдна панель
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH)
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4)
 • Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3)
 • Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, T3)
 • Тироксин загальний (Thyroxine total, T4)
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody)
620.00
18.2 ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
[1715] Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (Free B-HCG) 130.00
[1717] Естріол вільний (Estroil Unconjugated) 130.00
[1718] Протеїн-A плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А) 160.00
[1716] Альфа-фетопротеїн (Alpha-Fetoprotein) 130.00
[9025] Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків PRISCA I 235.00
[9026] Пренатальний скринінг II триместру та розрахунок ризиків PRISCA II 325.00
[1720] Плацентарний фактор росту (Placental growth factor, PLGF) 550.00
[1719] Плацентарний лактоген (Human Placental Lactogen) 270.00
[1710] Хоріонічний гонадотропін загальний (Human Chorionic Gonadotropin) 130.00
18 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ
[1731] Кальцитонін (Calcitonin) 230.00
[1633] Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) 320.00
[1630] Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) 75.00
[1632] Фосфор (Phosphorus) 45.00
19 ОНКОМАРКЕРИ
[1741] Онкомаркер СА-125 (Cancer Antigen 125) 135.00
[1748] Простат-специфічний антиген вільний (PSA Free) 135.00
[9031] Комплексне дослідження передміхурової залози 190.00
[1746] Раково-ембріональний антиген (CEA) 135.00
[1740] Бета-2-мікроглобулін крові (Beta-2-Microglobulin, Serum) 140.00
[1742] Онкомаркер НЕ4 (Human Epididymis Protein 4) 400.00
[1743] Комплексне дослідження "Індекс ROMА" 460.00
[1716] Альфа-фетопротеїн (Alpha-Fetoprotein) 130.00
[171010] Онкомаркер хоріонічний гонадотропін (Human Chorionic Gonadotropin) 130.00
[1731] Кальцитонін (Calcitonin) 230.00
[1744] Онкомаркер СА 15-3 (Cancer Antigen 15-3) 135.00
[1747] Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) 135.00
[1750] Онкомаркер СА72-4 (Cancer Antigen 72-4) 320.00
[1751] Онкомаркер СА 242 (Cancer Antigen 242) 340.00
[1749] Онкомаркер CYFRA 21-1 340.00
[1753] Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC Antigen) 385.00
[1745] Онкомаркер СА 19-9 (Cancer Antigen 19-9) 135.00
[1752] Нейрон-специфічна енолаза (NSE) 260.00
[1987] Онкомаркер білок S-100 640.00
20 ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
[1801] Антитіла класу IgM до Borrelia burgdоrferi (метод ІФА) 265.00
[1858] Антитіла класу IgG до вірусу кору (Measles viruses), кількісне визначення 260.00
[1857] Антитіла класу IgM до вірусу кору (Measles viruses) 220.00
[1862] Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori 135.00
[1861] Виявлення серологічних маркерів ВІЛ-інфекції 120.00
[1859] Антитіла класу IgМ до збудника кашлюка (Bordetella pertussis) 260.00
[1860] Антитіла класу IgG до збудника кашлюка (Bordetella pertussis) 220.00
[1318] Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину 330.00
[1883] Квантифероновий тест 1750.00
[1899] Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus) 155.00
[1926] Антитіла сумарні (IgА, IgМ та IgG) до Mycobacterium tuberculosis (метод ІФА) 200.00
[1872] Комплексне дослідження на вірусні гепатити В і С та сифіліс 370.00
[1670] Антитіла IgG до антигенів Borrelia (метод імуноблот) 560.00
[1671] Антитіла IgM до антигенів Borrelia (метод імуноблот) 560.00
[1800] Діагностика бореліозу (хвороби Лайма), метод ІФА 500.00
[1881] ДНК мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), якісне визначення (метод ПЛР) 225.00
[1802] Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi (метод ІФА) 265.00
[1972] Виявлення ДНК борелій методом ПЛР (Borrelia burgdorferi), якісне визначення 230.00
[1974] Антитіла класу IgM до Helicobacter pylori 150.00
[1962] Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus), якісне визначення 155.00
[9081] Герпесвіруси (Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Human herpes virus I/ІІ), ДНК методомЛР 390.00
[1983] ДНК H. pylori, якісне визначення (метод ПЛР) 500.00
[1919] Діагностика перенесеної герпетичної інфекції 530.00
[1985] Діагностика інфекцій, що викликаються Chlamydia pneumoniae та Mуcoplasma pneumoniae 650.00
[8028] Вірус герпесу 6 типу ( метод ПЛР, кількісне визначення (HHV 6)) 230.00
21 ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
[1938] Антигени коронавірусу SARS-CoV-2 (швидкий тест) 330.00
[1951] Антитіла класу IgG до Spike-білка коронавірусу SARS-CoV-2, кількісне визначення 470.00
[1896] Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) 300.00
[1897] Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) 300.00
[9060] Комплекс серологічних маркерів коронавірусної хвороби (COVID-19), метод ІФА, напівкількісне визначення 500.00
[1971] Bизначення мутацій SARS-CoV-2 1250.00
[5000] ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) - виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 500.00
22 ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
[1804] HBsAg – поверхневий антиген вірусу гепатиту В, скринінгове дослідження 125.00
[1805] Anti-HBs – антитіла до поверхневого антигену вірусу гепатиту В, кількісне визначення 145.00
[1807] Anti-HBc total – антитіла сумарні до корівського антигену вірусу гепатиту В 145.00
[1808] HBeAg – e-антиген вірусу гепатиту В 160.00
[1812] Anti-HCV total – антитіла сумарні до вірусу гепатиту C, скринінгове дослідження 125.00
[1816] РНК вірусу гепатиту С (HCV RNA), визначення генотипу (метод ПЛР) 420.00
[1870] РНК вірусу гепатиту D (HDV RNA), якісне дослідження (метод ПЛР) 220.00
[1876] ДНК вірусу гепатиту В (HBV DNA), якісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) 250.00
[1877] ДНК вірусу гепатиту В (HBV DNA), кількісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) 550.00
[1817] Anti-HDV IgG – антитіла класу IgG до вірусу гепатиту Дельта 145.00
[1814] РНК вірусу гепатиту С (HCV RNA), якісне дослідження (метод ПЛР) 250.00
[1810] ДНК вірусу гепатиту В (HBV DNA), якісне дослідження (метод ПЛР) 220.00
[1815] РНК вірусу гепатиту С (HCV RNA), кількісне дослідження (метод ПЛР) 600.00
[1811] ДНК вірусу гепатиту В (HBV DNA), кількісне дослідження (метод ПЛР) 500.00
[1878] РНК вірусу гепатиту С (HCV RNA), якісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) 270.00
[1809] Аnti-HBe total – антитіла сумарні до e-антигену вірусу гепатиту В 145.00
[9032] Комплексне дослідження "Гепатити А,В,С" 580.00
[9033] Первинна діагностика вірусних гепатитів 680.00
[1818] РНК вірусу гепатиту G (HGV RNA), якісне визначення (метод ПЛР) 300.00
[1819] ДНК вірусу гепатиту TTV (HTTV DNA), якісне визначення (метод ПЛР) 230.00
[1803] Anti-HAV IgМ – антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А 125.00
[1879] РНК вірусу гепатиту С (HCV RNA), кількісне визначення (ПЛР, ультрачутливий метод) 650.00
[9054] Комплексне дослідження "Рання діагностика вірусних гепатитів В та С" (HBV DNA, HCV RNA), (метод ПЛР, ультрачутливий, якісне визначення 500.00
23 ДІАГНОСТИКА TORCH-ІНФЕКЦІЙ
[1834] Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 200.00
[1838] Авідність антитіл IgG до вірусу червонички 220.00
[1823] ДНК цитомегаловірусу (CMV DNA), якісне визначення (метод ПЛР) 150.00
[1822] Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 200.00
[1826] Авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV 2) 200.00
[1824] Антитіла класу IgM до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgM) 125.00
[1827] ДНК вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1,2 DNA ) , метод ПЛР, якісне визначення) 150.00
[1829] Антитіла класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (EBV, IgG) 125.00
[1830] ДНК вірусу Епштейна-Барр (EBV DNA), якісне визначення (метод ПЛР) 150.00
[1832] Антитіла класу ІgM до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgM) 125.00
[9034] Комплекс досліджень IgG до збудників TORCH-інфекцій
 • Антитіла класу ІgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgG)
 • Антитіла класу ІgG до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgG)
 • Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG)
 • Антитіла класу ІgG до вірусу червонички (Rubella IgG)
400.00
[9035] Комплекс досліджень IgМ до збудників TORCH-інфекцій
 • Антитіла класу ІgM до вірусу червонички (Rubella IgM)
 • Антитіла класу ІgM до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgM)
 • Антитіла класу ІgM до цитомегаловірусу (CMV, IgM)
 • Антитіла класу IgM до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgM)
400.00
[1835] ДНК токсоплазми (Toxoplasma gondii DNA), якісне визначення (метод ПЛР) 150.00
[1837] Антитіла класу ІgG до вірусу червонички (Rubella IgG) 125.00
[1820] Антитіла класу ІgM до цитомегаловірусу (CMV, IgM) 125.00
[1828] Антитіла класу IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барра (EBV, IgM) 125.00
[1825] Антитіла класу ІgG до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgG) 130.00
[1831] ДНК вірусу Епштейна-Барр (EBV DNA), кількісне визначення (метод ПЛР) 180.00
[1821] Антитіла класу ІgG до цитомегаловірусу (CMV, IgG) 125.00
[9036] Комплексна діагностика TORCH-інфекцій
 • Антитіла класу ІgM до цитомегаловірусу (CMV, IgM)
 • Антитіла класу IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG)
 • Антитіла класу IgM до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgM)
 • Антитіла класу ІgG до вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1/2, IgG)
 • Антитіла класу ІgM до вірусу червонички (Rubella IgM)
 • Антитіла класу ІgG до вірусу червонички (Rubella IgG)
 • Антитіла класу ІgM до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgM)
 • Антитіла класу ІgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgG)
750.00
[1833] Антитіла класу ІgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii, IgG) 125.00
[1836] Антитіла класу ІgM до вірусу червонички (Rubella IgM) 125.00
[1669] Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Eпштейн-Бара (EBNA) 125.00
[9086] Комплексне дослідження "Діагностика TORCH-інфекцій методом ПЛР, 3 збудники - ДНК Toxoplasma gondii, CMV, HSV 1/2" 450.00
[9089] Комплексне дослідження "Діагностика TORCH-інфекцій методом ПЛР, 4 збудники - ДНК Toxoplasma gondii, CMV, HSV 1/2, EBV" 550.00
24 ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ
[1841] Антитіла сумарні до лямблії 120.00
[1839] Антитіла класу IgG до Ascaris lumbricoides 125.00
[1842] Антитіла класу IgG до Echinococcus granulosus 130.00
[1840] Антитіла класу IgG до Toxocara canis 120.00
[1844] Антитіла класу IgG до Opisthorchis felineus 130.00
[1843] Антитіла класу ІgG до Trichinella spiralis 130.00
[1954] ПЛР: Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення 820.00
[9037] Діагностика гельмінтозів
 • Антитіла класу IgG до Ascaris lumbricoides
 • Антитіла класу IgG до Toxocara canis
 • Антитіла сумарні до лямблії
290.00
[9038] Діагностика гельмінтозів розширена
 • Антитіла сумарні до лямблії
 • Антитіла класу IgG до Ascaris lumbricoides
 • Антитіла класу IgG до Toxocara canis
 • Антитіла класу IgG до Opisthorchis felineus
 • Антитіла класу ІgG до Trichinella spiralis
 • Антитіла класу IgG до Echinococcus granulosus
650.00
[1952] ПЛР: Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення 820.00
[1953] ПЛР: Лямбліоз (Lamblia Intestinalis Giardia), якісне визначення ДНК 500.00
25 ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
[1854] ДНК Neisseria gonorrhoeae (метод ПЛР, якісне визначення) 130.00
[1850] ДНК Ureaplasma species (метод ПЛР, кількісне визначення) 160.00
[1852] ДНК Mycoplasma genitalium (метод ПЛР, якісне визначення) 130.00
[1853] ДНК Trichomonas vaginalis (метод ПЛР, якісне визначення) 130.00
[1847] Антитіла класу ІgA до Chlamydia trachomatis 125.00
[1849] ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення) 130.00
[1846] Антитіла сумарні до Treponema pallidum (скринінгове дослідження на сифіліс) 150.00
[1851] ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, кількісне визначення) 130.00
[9039] Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції: Ch.trachomatis, Ur.species, M. hominis (методом ПЛР) 310.00
[9040] Комплексне обстеження на безумовно-патогенні урогенітальні інфекції: Ch.trachomatis, M.genitalium, Tr.vaginalis, N. gonorrhoeae (методом ПЛР) 575.00
[9041] Скринінгове дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок: бактеріальний вагіноз, аероби, кандіди, мікоплазми (метод ПЛР) 810.00
[1848] Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis 125.00
[9044] Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків розширене - умовно-патогенні м/о, кандіди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (метод ПЛР) 920.00
[9052] Діагностика захворювання, асоційованих з умовно-патогенними мікоплазмами: Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis (ПЛР, кількісне визначення) 460.00
[9053] Діагностика аеробного вагініту: Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.(метод ПЛР, кількісне визначення) 460.00
[9042] Дослідження біоценозу урогенітального тракту у жінок розширене - бактеріальний вагіноз, аероби, кандіди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (метод ПЛР) 920.00
[9050] Діагностика бактеріального вагінозу: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. (метод ПЛР, кількісне визначення) 460.00
[9051] Діагностика кандидозу: C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis i C.tropicalis (ПЛР, кількісне визначення) 460.00
[9043] Скринінгове дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків - умовно-патогенні м/о, кандіди, мікоплазми (метод ПЛР) 810.00
[9057] Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції та стан мікрофлори: Ch. trachomatis, Ur.species, M. genitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. ( метод ПЛР, кількісне визначення) 520.00
[9059] Дослідження сечі на безумовно-патогенні урогенітальні інфекції: Ch. trachomatis, M. genitalium, Tr. vaginalis, N. gonorrhoeae (методом ПЛР) 500.00
[1827] ДНК вірусів простого герпесу, типи 1 та 2 (HSV 1,2 DNA), якісне визначення (метод ПЛР) 150.00
[9090] Комплексне дослідження чоловіків на урогенітальні інфекції: умовно-патогенні м/о, кандіди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о, папіломавіруси (метод ПЛР та бактеріологічне дослідження)
 • Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів [1127]
 • ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 12 типів, метод ПЛР, якісне визначення, без типування [1956]
 • Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків розширене - умовно-патогенні м/о, кандіди, мікоплазми, безумовно-патогенні м/о (метод ПЛР) [9044]
1600.00
[9091] Комплексне обстеження на урогенітальні інфекції (Ch. trachomatis, Ur.species, M. hominis, T. vaginalis, якісне визначення, методом ПЛР) та бакпосів
 • Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів [1127]
 • Комплексне обстеження на асоційовані урогенітальні інфекції: Ch.trachomatis, Ur.species, M. hominis (методом ПЛР) [9039]
 • ДНК Trichomonas vaginalis (метод ПЛР, якісне визначення) [1853]
720.00
[9092] Комплексне обстеження на урогенітальні інфекції 2 - Ch.trachomatis, Tr.vaginalis (якісно, ПЛР), U.parvum, U.urealyticum i M.hominis (кількісно, ПЛР) та бакпосів
 • Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів [1127]
 • ДНК Mycoplasma hominis (метод ПЛР, кількісне визначення) [1851]
 • ДНК Chlamydia trachomatis (метод ПЛР, якісне визначення) [1849]
 • ДНК Trichomonas vaginalis (метод ПЛР, якісне визначення) [1853]
 • ДНК Ureaplasma species (метод ПЛР, кількісне визначення) [1850]
830.00
26.1 ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПАПІЛОМАВІРУСИ
[1856] ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 14 типів (метод ПЛР, кількісне визначення) 680.00
[1874] ДНК папіломавірусів 16 та 18 типів (метод ПЛР, кількісне визначення) 180.00
[1956] ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 12 типів, метод ПЛР, якісне визначення, без типування 400.00
[1957] ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 12 типів, метод ПЛР, кількісне визначення, без типування 450.00
[1855] ДНК папіломавірусів високого канцерогенного ризику (HPV HCR), 14 типів (метод ПЛР, якісне визначення ) 565.00
[1873] ДНК папіломавірусів 16 та 18 типу (метод ПЛР, якісне визначення) 170.00
26 АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
[1901] Скринінгове дослідження, IgE до кліщових алергенів: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescenti 140.00
[1908] Скринінгове дослідження на алергії до білкових алергенів 240.00
[1918] Алергоспецифічні IgE до Toxocara canis 140.00
[1900] Скринінгове дослідження, IgE до алергенів пліснявих грибків: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenu 140.00
[1902] Скринінгове дослідження, IgE до алергенів епідермісу та шерсті кота, собаки 140.00
[1903] Скринінгове дослідження, IgE до алергенів свійських тварин: пір'я гуски, курки, шерсть та епідерміс коня, корови 140.00
[1904] Скринінгове дослідження, IgE до пір'я (гуски, курки, качки, індика) 140.00
[1905] Скринінгове дослідження, IgE до зернових алергенів: пшениця, гречка, кукурудза, овес, кунжут 140.00
[1906] Скринінгове дослідження, IgE до овочевих алергенів: картопля, помідор, морква, часник, гірчиця 140.00
[1907] Скринінгове дослідження, IgE до фруктових алергенів: яблуко, апельсин, банан, персик 140.00
[1909] Комплекс скринінгових досліджень на алергії до пилку дерев 240.00
[1910] Комплекс скринінгових досліджень на алергії до пилку трав 240.00
[1911] Комплекс скринінгових досліджень на алергії до побутових алергенів 240.00
[1913] Харчова алергопанель – кількісне визначення IgE до окремих алергенів 780.00
[1914] Загальна (змішана) алергопанель – кількісне визначення IgE до окремих алергенів 780.00
[1912] Інгаляційна алергопанель - кількісне визначення IgE до окремих алергенів 780.00
[9056] Педіатрична панель (метод імуноблот) – алергоспецифічні IgE до окремих алергенів 780.00
[1917] Комплекс скринінгових досліджень харчової алергії 780.00
[1968] Комплекс досліджень на алергії до молока та глютену 600.00
[8041] Алергоспецифічні IgE до какао/ шоколаду 140.00
27 МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
28 ЕКСПРЕС ДІАГНОСТИКА (З ЗАСТОСУВАННЯМ ШВИДКИХ ТЕСТІВ)
[1204] Антигени сальмонел у зразках фекалій (Salmonella antigens) 220.00
[1206] Виявлення прихованої крові в калі (Detection of fecal occult blood) 200.00
[1202] Антигени Helicobacter pylori у зразках фекалій (Helicobacter pylori antigens, Rapid Test) 200.00
[1203] Антигени лямблій у зразках фекалій (Giardia lamblia antigens) 220.00
[1205] Виявлення адено-, ротавірусів у зразках фекалій (Detection of Adenovirus and Rotavirus) 200.00
[1866] Виявлення маркерів вірусного гепатиту В (Hepatitis B Profile: HBsAg, AntiHBs, AntiHBcore, HBeAg, AntiHBe) 300.00
[1863] Антигени стрептокока групи А (Group A Streptococcus antigens) 150.00
[1868] Антитіла до збудника сифілісу (Syphilis Antibody) 140.00
[1321] Виявлення антигенів вірусів грипу А та В 200.00
[1865] HBsAg вірусу гепатиту B (HBsAg, Rapid Test) 140.00
[1867] Антитіла до вірусу гепатиту С (AntiHCV) 140.00
[1929] Антитіла сумарні до збудника туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) 200.00
[1869] Комплексне дослідження на 4 інфекції: 300.00
[1666] Тропоніну І у цільній крові (якісне визначення) 150.00
[1895] Антитіла IgG та IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (експрес-тест) / SARS-CoV-2 IgG and IgM antibodies (Rapid Test) 420.00
[1941] Прокальцитонін (якісне визначення, діагностична чутливість - 1,0 нг/мл) 250.00
29 ГІСТОЛОГІЧНІ/ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ/ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
[2005] Біопсія 1 категорії складності (CSD) 450.00
[2002] Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) (CSD, H003) 450.00
[2003] Ексцизії та конізації шийки матки (CSD, H033) 650.00
[200801] Маркери p16, Ki-67 для верифікація HSIL після ПАП (CSD) 1300.00
[2009] Імуногістохімічне дослідження CD138, верифікація хронічного ендометриту (CSD, H140) 800.00
[2010] Біопсія шлунку (до 5 точок) 680.00
[2004] Біопсія слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа (CSD, H004) 450.00
[2000] Біопсії шийки матки (не ексцизійні) (CSD, H001) 450.00
[2001] Вишкрібання цервікального каналу (CSD, H009) 450.00
[9082] Біопсія стравоходу (до 3-ох точок) (CSD, H045) 680.00
[9083] Біопсія стравоходу (4 точки і більше) (CSD, H048) 1360.00
[2007] Ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно) (CSD, H091) 980.00
[2011] Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності (CSD, Н059) 680.00
[2013] Біопсії клиноподібної резекції одного яєчника, (CSD, H053)
[2015] Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів) (CSD, H096) 980.00
[2014] Дослідження матеріалу з видалення матки з придатками (CSD,H100) 1950.00
[2016] Дослідження матеріалу з видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку)(CSD, H034)
[8053] Інцизійної, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3 утворень включно),(CSD, H020) 600.00
[2019] Біопсія 1 категорії складності
[2008] ПАП-тест з верифікацією HSIL p16, Ki-67, (CSD C038)
 • Маркери p16, Ki-67 для верифікація HSIL після ПАП (CSD) [200801]
 • ПАП-тест, підготовка до гістохімії CSD [130401]
1640.00
30 ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
[10004] Генетика метаболізму лактози: поліморфізм (мутація) МСМ6 (С(-13910)Т) 400.00
[10020] Генетичний скринінг на муковісцидоз, рідкісні мутації (CFTR поліморфізми) 2400.00
[10021] ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF-фактор) 1000.00
[10010] Генетичний ризик розвитку раку молочної залози розширений 1900.00
[10011] Каріотипування (кров) 2500.00
[10012] Каріотипування (abortus, FISH) 4000.00
[10009] Інтерлейкін-28B 520.00
[10022] Каріотипування сімейної пари (кров, жінка) 1800.00
[10023] Каріотипування сімейної пари (кров, чоловік) 1800.00
[10014] Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (метод піросеквенування) 1300.00
31 Молекулярно-цитогенетичні дослідження (FISH)
32 КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
[9046] Комплексне дослідження "Передопераційна підготовка (розширена)"
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Комплексне дослідження на вірусні гепатити В і С та сифіліс [1872]
 • Коагулограма [9000]
 • Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів) [9010]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Група крові та резус-фактор [1007]
1000.00
[9055] Комплекс кардіологічний
 • Тригліцериди (Triglycerides) [1620]
 • Білірубін фракційно [9008]
 • Ниркові проби [9005]
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total) [1621]
 • Аланінамінотрансфераза (ALT) [1601]
 • Аспартатамінотрансфераза (AST) [1603]
300.00
[1947] Комплексне дослідження "Здоров'я спортсмена"
 • Аспартатамінотрансфераза (AST) [1603]
 • Ліпопротеїди фракційно [9007]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total) [1621]
 • Білірубін загальний (Bilirubin, Total) [1616]
 • Білірубін прямий (Bilirubin, Direct) [1617]
 • Амілаза загальна (Amylase, Total) [1602]
 • Лужна фосфатаза (ALP) [1609]
 • Гамма-глутамілтрансфераза (GGT) [1604]
 • Аланінамінотрансфераза (ALT) [1601]
570.00
[9061] Комплексне дослідження "Моніторинг стану пацієнта з підтвердженою інфекцією COVID19"
 • Д-димер (D-Dimer) [1405]
 • Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) [1939]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Феритин (Ferritin) [1642]
 • Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) [1636]
1270.00
[7080] Комплексне дослідження "БІОПЕЛ для чоловіків"
 • Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone) [1701]
 • Кортизол слини (Cortisol, Saliva) [1940]
 • Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) [1747]
 • Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів) [9045]
 • Феритин (Ferritin) [1642]
 • Коагулограма [9000]
 • Електроліти крові [9015]
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4) [1723]
 • Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone) [1709]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Тестостерон вільний (Testosterone, Free) [1707]
 • Альфа-фетопротеїн (Alpha-Fetoprotein) [1716]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) [1711]
 • Тестостерон загальний (Testosterone, Total) [1706]
 • Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone) [1702]
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) [1728]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
3300.00
[9062] Комплексне дослідження "Динаміка стану пацієнта з підтвердженою інфекцією COVID19"
 • Д-димер (D-Dimer) [1405]
 • Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) [1939]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Феритин (Ferritin) [1642]
 • Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) [1636]
1170.00
[9063] Комплексне дослідження "Контроль стану здоров'я жінки"
 • Амілаза загальна (Amylase, Total) [1602]
 • Залізо (Iron) [1628]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Ліпідограма [9006]
 • Ниркові проби [9005]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Пролактин (Prolactin) [1705]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
1570.00
[9064] Комплексне дослідження "Контроль стану здоров'я чоловіка"
 • Амілаза загальна (Amylase, Total) [1602]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Ліпідограма [9006]
 • Ниркові проби [9005]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Комплексне дослідження передміхурової залози [9031]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
1500.00
[9065] Комплексне дослідження "Контроль стану здоров'я жінки (розгорнутий)"
 • Магній (Magnesium) [1631]
 • Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну [9030]
 • Фолієва кислота,вітамін В9 (Folic Acid) [1634]
 • Ціанкобаламін, вітамін В12 (Vitamin B12) [1635]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Ліпідограма [9006]
 • Ниркові проби [9005]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Пролактин (Prolactin) [1705]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Гомоцистеїн (Homocysteine) [1644]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
 • Амілаза загальна (Amylase, Total) [1602]
 • Залізо (Iron) [1628]
2370.00
[9066] Комплексне дослідження "Суглобові болі, первинна діагностика"
 • Сечова кислота (Uric Acid) [1615]
 • Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення [9020]
220.00
[9067] Комплексне дослідження "Проблеми зайвої ваги"
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Тиреоїдний комплекс [9058]
 • Контроль першої фази менструального циклу [9021]
 • Ліпідограма [9006]
 • Печінкові проби [9004]
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) [1711]
 • Тестостерон загальний (Testosterone, Total) [1706]
1470.00
[9068] Комплексне дослідження "Здорове серце та судини"
 • Креатинкіназа загальна (CK total) [1605]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Визначення кардіо-васкулярного ризику [9017]
560.00
[9069] Комплексне дослідження "Повне обстеження здоров'я"
 • Креатинін (Creatinine) [1613]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Ліпідограма [9006]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Anti-HCV total – антитіла сумарні до вірусу гепатиту C, скринінгове дослідження [1812]
 • Anti-HBc total – антитіла сумарні до корівського антигену вірусу гепатиту В [1807]
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) [1728]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
1800.00
[9070] Комплексне дослідження "Передопераційна підготовка"
 • HBsAg – поверхневий антиген вірусу гепатиту В, скринінгове дослідження [1804]
 • Глюкоза – сироватка, венозна кров (Glucose) [1623]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Антитіла сумарні до Treponema pallidum (скринінгове дослідження на сифіліс) [1846]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Група крові та резус-фактор [1007]
500.00
[9071] Комплекс кардіо-ревматологічний
 • Аспартатамінотрансфераза (AST) [1603]
 • Лактатдегідрогеназа (LDH) [1607]
 • Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення [9020]
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total) [1621]
 • Креатинкіназа МВ фракція (CK-MB) [1606]
 • Креатинкіназа загальна (CK total) [1605]
420.00
[9072] Комплексне дослідження "Визначення ризику тромбоутворення"
 • Д-димер (D-Dimer) [1405]
 • Гомоцистеїн (Homocysteine) [1644]
380.00
[9073] Комплексне дослідження "Визначення ризику ожиріння"
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
 • Лептин [1668]
 • Ліпідограма [9006]
630.00
[9074] Постковідний комплекс
 • Д-димер (D-Dimer) [1405]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Феритин (Ferritin) [1642]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
440.00
[9075] Комплексне обстеження на анемії розширене
 • Ретикулоцити (Reticulocytes) [1006]
 • Комплексне обстеження на анемії [9016]
520.00
[9076] Комплексне дослідження "Діагностика функціонального стану щитоподібної залози-2": ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО
 • ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПОГлюкоза (Glucose), Інсулін (Insulin), Індекс НОМА
410.00
[9077] Комплексне дослідження "Передопераційна підготовка-2"
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів) [9045]
 • Коагулограма [9000]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Група крові та резус-фактор [1007]
670.00
[9079] Комплексне дослідження "Контроль балансу вітамінів та мікроелементів"
 • Магній (Magnesium) [1631]
 • Фосфор (Phosphorus) [1632]
 • Фолієва кислота,вітамін В9 (Folic Acid) [1634]
 • Ціанкобаламін, вітамін В12 (Vitamin B12) [1635]
 • Електроліти крові [9015]
 • Кальцитонін (Calcitonin) [1731]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Паратгормон (Parathyroid Hormone) [1739]
 • Залізо (Iron) [1628]
1270.00
[9084] Педіатричний комплекс
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
145.00
[9085] Педіатричний комплекс розширений
 • Виявлення гельмінтів та найпростіших (Detection parasitic protozoa and helminths) [1201]
 • Аналіз зішкребу на ентеробіоз [1310]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
280.00
[9087] Комплексне дослідження "Контроль стану здоров'я (загальний)"
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів) [9045]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
820.00
[9093] Комплексне дослідження "Турбота про здоров'я"
 • Залізо (Iron) [1628]
 • Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) [1630]
 • Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) [1622]
 • Комплексне дослідження гемостазу [9001]
 • Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4) [1723]
 • Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) [1633]
 • Ліпідограма [9006]
 • Ниркові проби [9005]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) [1005]
 • Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) [1728]
 • Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3) [1722]
 • Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) [1726]
 • Комплексне дослідження "Індекс HOMA" [1625]
 • Амілаза загальна (Amylase, Total) [1602]
2100.00
[9096] Комплексне дослідження "Здоров'я спортсмена (розширене)"
 • Тригліцериди (Triglycerides) [1620]
 • С-реактивний білок високочутливий (C-Reactive Protein, CRP) [1637]
 • Електроліти крові [9015]
 • Глюкоза – сироватка, венозна кров (Glucose) [1623]
 • Ниркові проби [9005]
 • Печінкові проби [9004]
 • Загальний аналіз крові (CBC) [1002]
 • Загальний аналіз сечі [1101]
 • Ліпопротеїди низької щільності (ALDL) [1619]
 • Холестерин загальний (Cholesterol Total) [1621]
 • Залізо (Iron) [1628]
940.00
33 Дослідження, що виконуються в Німеччині
[1977] Хромогранін А (Chromogranin A) 1600.00
[1677] Олігоклональні антитіла, сироватка та ліквор (Oligoclonal Banding, Serum and Spinal Fluid) 2500.00
[1756] Серотонін сироватки 1190.00
[8007] Екстраговані антинуклеарні антитіла / ENA-скринінг (метод імуноблот) 1100.00
[8013] Антитіла до квадросіалогангліозидів, IgM 810.00
[8002] Антитіла до основного білку мієліну в лікворі (метод IFT) 815.00
[8004] Хвороба котячих подряпин (бартонельоз/феліноз), антитіла 1570.00
[8001] Аутоантитіла SOX1-IgG 810.00
[1978] Виявлення ДНК JCV-вірусу (Кров,метод ПЛР) 1263.00
[8003] Антитіла до аквапорину, IgG (Aquaporin 4-IgG), IFTметод 810.00
[8010] Панель "Антинейрональні аутоантитіла" 1350.00
[8012] ДНК Borrelia burgdorferi в лікворі (метод ПЛР) 1330.00
[8014] Ртуть у крові 1060.00
[8015] Ртуть у сечі 1070.00
[8019] Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA, Каппа+лямбда вільні ланцюги)/ Immunofixation in serum 1410.00
[1986] Діагностика легіонельоза 1650.00
[8016] Середземноморська лихоманка (MEFV ген) 3520.00
[8020] Імунофіксація сечі (Каппа+лямбда вільні ланцюги в сечі/Білок Бенс-Джонса – якісне визначення)/ Immunofixation in urine 1410.00
[8030] Марганець (Manganese in serum) 1200.00
[8022] Антитіла до тітину 975.00
[8023] Антитіла до NMDA-рецептору в лікворі 850.00
[8054] Панель "Паранеопластичні аутоантитіла в лікворі" 4690.00
[1997] Діагностика бульозного пемфігоїду (Bullous Pemphigoid-IgG screen (BP180, BP230) 1350.00
[8042] Дофамін в плазмі 1920.00
[1992] Вітамін А (Vitamin A) 1580.00
[1993] Вітамін C (Vitamin C) 1580.00
[8035] Карнітин у крові 1900.00


Результати дослідження можна отримати:
• у свого лікуючого лікаря, який призначив вказані в бланку замовлення обстеження;
• у закладі, де проводився відбір зразків біологічного матеріалу, при пред’явленні бланку замовлення обстеження;
• електронною поштою, якщо ви вказали електронну адресу при оформленні замовлення*;
• на сайті onelab.com.ua в закладці «Результати онлайн» або в особистому кабінеті (треба вказати номер бланку замовлення обстеження);
* у такому разі діагностичний центр ТОВ «Ван Лаб» не несе відповідальність за конфіденційність надісланої інформації та подальший захист персональних даних

Кошик

×
×

Виклик для забору аналізів

Послуга в межах м. Ужгород надається безкоштовно.

Будь ласка, заповніть коротку анкету і наш оператор зателефонує Вам для уточнення інформації щодо місця й часу забору.